samferdselsdep
Tirsdag 8. april hadde organisasjonskonsulent Monica Lindanger i NFHF møte med statssekretær John-Ragnar Aarset (t.v.) sammen med generalsekretær Jan Solberg i Kulturvernforbundet (t.h.) og generalsekretær Tom Græger i LMK. (Foto: Louise Brunborg-Næss, Kulturvernforbundet)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Tirsdag 8. april hadde Norsk Fyrhistorisk Forening møte med statssekretær John-Ragnar Aarset i Samferdselsdepartementet sammen med Kulturvernforbundet og LMK. 

Målet med møtet var å bevisstgjøre behovet for grunnstøtte til NFHF og flere andre kulturvernorganisasjoner. Det er egentlig Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet som har sektoransvar for kulturvern i Norge. Ansvaret er fordelt slik at Miljøverndepartementet har ansvar for faste, fysiske kulturminner, mens Kulturverndepartementet har ansvar for immateriell kulturarv og bevegelige (løse) kulturminner. Men det er en del av kulturvernorganisasjonene som ikke ivaretas av verken det ene eller det andre departementet.

Kulturvernforbundet har derfor tatt initiativ overfor Samferdselsdepartementet for å få dem til å ta ansvar for organisasjonene som jobber med “rullende” kulturminner og som har liten eller ingen mulighet til å søke støtte til drift og prosjekter andre steder. Det vil si Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber (LMK), Jernbaneklubben, Rutebilhistorisk Forening og Norsk Skipsfartshistorisk Forening. I tillegg hører Norsk Fyrhistorisk Forening naturlig innunder Samferdselsesdepartementets arbeidsområde etter at Kystverket ble flyttet dit etter nyttår. 

Vi hadde et positivt møte med statssekretær Aarset. Statssekretæren viste forståelse for behovet for en samordning mellom departementene og vil ta initiativ til et møte med politisk ledelse i Miljøverndepartementet og Kulturdepartementet. Dette ser vi som et viktig skritt i riktig retning.