Gamle Oksøy. Foto: Jan Robert Jore.

I over 30 år fraktet hun parafin og gass til fyr og lykter. I sommer seiler museumsskipet langs norskekysten for å markere lostjenestens 300-årsjubileum.

Fyrdirektoratet fikk bygd forsyningsskipet i 1962, og det opprinnelige navnet var MS «Oksøy». Hun ble satt i arbeid i Sør-Norge. De store tankene rommet hele 170 000 liter parafin, og det var lasterom for gassflasker. I tillegg til å levere drivstoff sørget besetningen for vedlikehold av lykter og lanterner.

I 1980 var Søndre Katland landets første fyr som fikk solcelledrift, og på slutten av samme tiår skjøt ombyggingen av fyrlykter og lanterner fart. Fra parafin og gass til elektrisitet og solcellepanel. MS «Oksøy» bidro i dette arbeidet, og da det var sluttført i 1996, ble hun tatt ut av drift.

Skipet er en aktiv pensjonist

Heldigvis er det verneverdige skipet godt bevart, og den ærverdige damen har fått navnet MS «Gamle Oksøy». Lindesnes fyrmuseum er eier, og de frivillige i foreningen Gamle Oksøys Venner gjør et formidabelt dugnadsarbeid. De gjør vedlikehold og stiller som mannskap. Skipet brukes til formidling, men settes også inn til enkle arbeidsoppdrag.

I 2017 monterte Gamle Oksøys Venner infoskilt på 34 fredede fyrstasjoner. Foto: Simen Lunøe Pihl, Kystverkmusea.

Los 300

Denne sommeren anløper skipet 35 havner, som del av losjubileet. Kystverkmusea har utstilling om bord, og det er arrangementer på skipet og på bryggekanten. Lokale kystlag og andre foreninger bidrar til å skape liv og røre. Kanskje du kan få oppleve skipet og loshistorien? Se hvor hun er og hvilke aktiviteter som foregår, eller følg toktet minutt for minutt: