Birger Lindanger og Tore Berntsen april 2013M
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Birger Lindanger (t.v.) og Tore Berntsen skal sammen med resten av styret lose Norsk Fyrhistorisk Forening videre som talerør og representant for det frivillige arbeidet som foregår rundt på fyrene langs norskekysten.

Engasjementet var stort og innspillene mange fra deltakerne under Norsk Fyrhistorisk Forenings landsmøte på Utsira helgen 12.-14. april. Foreningen inviterte sammen med Kystverksmusea og Kystverket til seminar med tema «Formidling», der en lang rekke foredragsholdere fra inn- og utland fortalte om hvordan formidling kunne gjøres på en god måte.

Til landsmøtehelgen kom det representanter fra venneforeninger for fyr og tåkeklokker fra hele Sør-Norge og fra Danmark, og deltakerne kunne følge interessante foredrag med felles overskrift «formidling».

Spenstig på Jæren

Ingunn Haukedal fra Jæren Friluftsråd fortalte om den friske og mangfoldige satsingen rundt Kvassheim fyr. Bente Godheim Eikaas fra Oslo Friluftsråd fortalte levende om det spennende som skjer rundt kunstfyret Steilene fyr, der kunstneren Tony Larssons på sin helt spesielle måte kan inspirere barn og ungdom til kreativ utfoldelse på fyret.

Majken Ørnbøll og Karl Erik Pedersen (bildet over) kom fra Bovbjerg fyr på Jylland for å fortelle om det store engasjementet som er vokst fram i lokalmiljøet rundt fyret. Eli Ellingsve kunne informere om Frøya kultur- og kompetansesenter, som en stor, lokal sponsor har gitt 50 millioner til og der digital formidling av bl.a. fyrhistorie vil være en av aktivitetene når bygget står ferdig i mai 2014.

Direktør for Kystverksmusea, Jo van der Eynden, kastet søkelys på fyrforsyningsskipet M/S «Gamle Oksøy», og streket under hvor viktig det er å bevare et slikt fartøy som kulturminne for ettertida. Et felles landsmøte gikk inn for å komme med en uttalelse og en henstilling med adresse til Riksantikvaren, Fiskeri- og kystdepartementet, Kystverket og Kystverkmusea om å ta vare på det 51 år gamle skipet på en forsvarlig måte. For øvrig ble det understreket at Norsk Fyrhistorisk Forenings rolle ikke er å kjempe for konkrete fyr, men å ha et overordnet blikk og legge til rette for dialog og samarbeid med naturlige samarbeidspartnere.

Kystverket var representert ved overingeniør Jan Erik Westergaard fra Kystverket Vest i Haugesund og Hilde Andresen fra Kystverket Sørøst i Arendal. Andresen er avdelingsleder ved Senter for eiendom og kystkultur og fortalte at Kystverket per i dag eier 114 fyrstasjoner. 68 av disse er fredet. Det er et vedlikeholdsetterslep på ½ milliard kroner på disse fyrstasjonene. Det arbeides med å lage forvaltningsplaner for fyrene, og eiendomsavdelingen bruker også mye ressurser på å avklare eiendomsforhold rundt fyrbygningene.

Selve landsmøtet

Register og database over fyrlinser og tåkelurer, venneløse fyr, videre utvikling av det gode samarbeidet med Kystverket og Kystverkmusea og enda større aktivitet og nyhetssatsing på foreningens hjemmeside fyr.no, var noen av sakene som kom på dagsorden da NFHFs landsmøte for medlemmer ble avviklet lørdag og søndag.

Etter valget fikk styret følgende sammensetning: Birger Lindanger, Stavanger (leder), Tore Berntsen, Kristiansand (nestleder). Øvrige styremedlemmer: Jostein Korsnes, Kvamsøy, Greta Sollie, Steigen, Tormod Steen, Mo i Rana og Heidi Eikremsvik, Stord. Vara: Berit Johanne Vorpbukt, Hitra og Torstein Johnsrud, Mehamn.

Den nye valgnemnda ser slik ut etter landsmøtet: John Evensen, Honningsvåg, Eli Ellingsve, Trondheim og Asbjørg Dalen, Larvik.

tekst og foto: Heidi Eikremsvik