Bostadhuset på Slåtterøy fyr er ferdig renovert. Nå står fyrhagen for tur. Foto: Gaute Bjorland

Venneforeningen på Slåtterøy fyr har gjort en formidabel jobb med å renovere hovedhuset på fyrstasjonen. Nå har de planer om å gå i gang med å rehabilitere fyrvokterens gamle fyrhage.

– Vennelaget har gjort en flott innsats med bolighuset på Slåtterøy. Uten den enorme dugnadsinnsatsen fra de mange frivillige, så ville ikke fyrstasjonen på Slåtterøy fremstått slik den gjør i dag, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

Nylig møttes representanter for Venner av Slåtterøy fyr og Kystverket for å drøfte nye prosjekter på fyrstasjonen. Sittende foran fra venstre: Elisabeth Eriksen Meling – født på Slåtterøy, og Siv Senneseth – kulturminnefaglig rådgiver i Kystverket; stående fra venstre: Terje Torget – leder i Venner av Slåtterøy fyr, Lillian Nilsen – styremedlem, Torleif Meling – utleieansvarlig, og til høyre Pål Buch – Kystverket.
Foto: Venner av Slåtterøy fyr

Han trekker frem det gode samarbeidet som Venner av Slåtterøy fyr har med Kystverket. Nylig møttes representanter for venneforening og fra Kystverket der man snakket om vedlikehold av sørover på øya samt rehabilitering av fyrvokterens gamle kjøkkenhage.

Hagebruk

– Det er mange som ikke er klar over at det faktisk var hagebruk og dyrehold  på flere av fyrstasjonene over det ganske land. Vi i Norsk Fyrfortening er opptatt av å få løftet frem denne ukjente delen av livet på fyrene i tidligere tider. Ikke minst så har botaniker Per Arvid Åsen spilt en viktig rolle med å få frem denne delen av fyrenes grønne historie. Fyrfolket var rett og slett helt avhengig av dette for å få mat på bordet – når uværet satte inn. Enkelte fyrstasjoner lå så utsatt til at man måtte oppbevare matjorda innendørs under vinterstormene, legger Gjeruldsen til.

Veien på Slåtterøy fyr skal utbedres. Foto: Venner av Slåtterøy fyr

– Vi hadde et godt møte med Kystverket. Det er fortsatt arbeid å gjøre på fyret, sier utleieansvarlig Torleif Meling i Venner av Slåtterøy fyr.                                                                                                                                          

Sildefisket

Slåtterøy fyr ytterst i Fitjar-skjærgården, ble tent for første gang i 1859 for å vise sikker lei inn Selbjørnsfjorden og videre inn til Bergen. Slåtterøy fyr ligger også strategisk til i forhold til det gamle handelsstedet Brandasund på Gisøya, naboøya i sør. Særlig under sildeperioden på 1800–tallet var dette en viktig plass for fiskere som kom for å høste av havet ute på Sørafeltet.

Foreningen Venner av Slåtterøy fyr ble dannet våren 2004, etter at fyrstasjonen ble automatisert og avbemannet. Foreningen har en leieavtale med Kystverket og tilbyr allmennheten omvisninger og overnatting.

Hagebruk og hagevekster på 101 norske fyr av Per Arvid Åsen | Cappelen Damm

Det er nå mulig å booke overnatting for 2024-sesongen på Slåtterøy fyr. Foto: Venner av Slåtterøy