Styreleder Henriette Marie Skjæveland kom seg til Forbundet Kystens landsstevne sjøveien i Listerbåten Prøven. Med på seilasen var også Tore Berntsen og Arne Kristoffersen Foto: Henriette M. Skjæveland

Styreleder Henriette Marie Skjæveland deltar på vegne av Norsk Fyrhistorisk Forening på landsstevnet til Forbundet Kysten på Bragdøya utenfor Kristiansand kommende

Forbundet Kysten er en viktig samarbeidspartner for oss. Flere av de lokale kystlagene over hele landet er engasjert i arbeidet med å ta vare på fyrstasjoner og står som ansvarlige driftere av besøksfyr. Mange er også medlemmer hos oss og vil være til stede på landsstevnet. Dette er en fin anledning for vår forening å treffe våre medlemmer og ikke minst en god anledning til å knytte nye kontakter, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland.


Listebåt

NFHS styreleder bruker sjøveien for å komme til Bragdøya. Onsdag gikk hun om bord i listebåten «Prøven» i Farsund med kurs østover mot Kristiansand. «Prøven» er en tro kopi av en ekte listebåt. Ifølge nettsiden til Sæløer og Lista kystlag så var det i 1990 at Arne Emil Christensen ved Oldsakssamlingen i Lyngdal fortalte om en båt ved Gamle Kværnes bygdemuseum på Nordmøre som han vurderte som en ”ekte” listerbåt. Medlemmer i Sæløer kystlag søkte med en gang kulturstyret i Vest-Agder om penger til ei oppmålingsreise. Arne Emil Christensen sa seg villig til å gjøre arbeidet, og kulturstyret bevilget pengene. I 1991 ble det opprettet en prosjektgruppe i daværende Sæløer kystlag, i dag Sæløer og Lista kystlag. Sammen med Bragdøya Kystlag ble det gjort framstøt overfor arbeidsmarkedsetaten i Farsund for å få bygd en kopi av båten i Gamle Kværnes bygdemuseum. Det var denne tiden i gang AMO kurs, der det ble laget små, åpne båter. Lista videregående skole sto for administrasjon av kursene. Reidar Jørgensen og Tore B. Johansen var lærere da ”Prøven” ble bygd i 1991.

Under ferden fra fra Farsund til Kristiansand måtte «Prøven» gå rundt Lindesnes fyr.
Foto: Henriette M. Skjæveland


Møteplass
«Prøven» ankom Bragdøya onsdag kveld etter en mer enn 12,5 timer lang seilas. De årlige landsstevnene til Forbundet Kysten er trolig den viktigste møteplassen for alle som er opptatt av å ta vare på vår maritime kystkultur. I to år har man måttet avlyse landsstevnet på grunn av pandemien, noe som gjør at årets stevne trolig vil bli omfattet med større interesse enn normalt.

Her passeres Hatholmen fyr utenfor Mandal. Foto: Henriette M. Skjæveland


Fyrjubileum
Jeg ser frem til å møte folk og snakke om fyrsaken og ikke minst om vår egen store jubileumsmarkering i Stavern i august, sier Skjæveland videre. NFHF samarbeider med drivergruppene på fyrene Tvistein, Stavernsodden og Svenner, kystkultursenteret i Stavern og kystlagene Gokstad og Fredriksvern om markeringen av at NFHF er 25 år i år.

Åpent for alle
Landsstevnet til Forbundet Kysten åpner torsdag og er åpent for alle. Besøkende får mulighet til å være med på båtturer, teater og konserter på spennende scener, spise mye god mat, prøve ulikt håndverk og ellers se mange flotte båter ved kai og i bruk.