Odderøya. Foto: Lars Verket
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norsk Fyrhistorisk Forening er glad for å fortelle at vi nå er en del av Kysled. Sammen med Forbundet Kysten, Den Norske Turistforening og Friluftsrådenes landsforbund vil vi arbeide for at du får muligheten til å oppleve skjærgården på en miljøvennlig måte – med robåt og enkel overnatting. Gjennom kystleden ønsker vi å formidle kystkultur og gi informasjon om natur og friluftsliv. Vi ønsker å komme fram til en fornuftig bruk av offentlige eiendommer som ikke lenger tjener sitt opprinnelige bruk, blant annet fyrene og forsvarets eiendommer.
Ideen er hentet fra tidligere tiders "åreskifte". Før var det ingen som reiste bare for fornøyelsens skyld, de hadde et ærend å utføre. Og foregikk reisen over lengre strekninger måtte den reisende skifte både rorkar og båt. Ved åreskiftene lå det gjerne et gjestgiveri hvor de reisende kunne hvile ut eller vente på god bør.
Det første fyrlyset i landet ble tent i 1656 på Lindesnes. I 2006 – 350 år etter – ble Bøkfjord fyr avbemannet, som landets siste fyr. Avbemanningen av fyrstasjonene åpnet for allmennhetens adgang til stedene. Allmennhetens interesse for og engasjement i stedene er også en viktig forutsetning for fyrenes videre liv.