Tore Berntsen Gamle Logen utsnitt
Tore Berntsen deltok i paneldebatten. (Foto: Ingrid Eitrem)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Lørdag 14. mars 2015 arrangerte Kulturvernforbundet kulturvernkonferansen i ærverdige Gamle Logen i Oslo.

Tekst: Ingrid Eitrem

Torunn Selberg, professor i kulturvitenskap ved Universitetet i Bergen, fortalte om hvordan festivaler levendegjør historien og gjør den tilgjengelig for mennesker. Dag Myklebust fra Riksantikvaren informerte om FARO-konvensjonen.

– Konvensjonen gir grunnlag for en kulturminnevernideologi, og handler i større grad om menneskets rett til kulturarv enn kulturminneobjektet i seg selv, sa Myklebust. Lederen av sekretariatet som utarbeidet FARO-konvensjonen, Noel Fojut, ga publikum et godt innblikk i organiseringen av kulturminnedagene i et europeisk perspektiv.

Økonomiske og demokratiske prosesser

I årets paneldebatt deltok fem av kulturvernorganisasjonene, deriblant Tore Berntsen fra Norsk Fyrhistorisk Forening (NFHF).

– Det er viktig å sikre overføringer av økonomiske midler til kulturvernorganisasjonene. NFHF har et profesjonalisert forhold til blant annet Kystverket, sa Berntsen.

Fremtiden for kulturvernet

Tore Berntsen fra NFHF mente at arbeidet til foreningen må gjøres synlig gjennom aktiviteter blant barn og unge og at det må satses på medlemsverving. Blant de andre deltagerne ble det blant annet trukket frem at kulturvernorganisasjonene bør bruke sosiale medier for å formidle arbeidet som gjøres på kulturvernfeltet.

Ujevn fordeling av grunnstøtte

Grunnstøtten til de ulike kulturvernorganisasjonene er fordelt etter kriterier som slår uheldig ut for enkelte organisasjoner. Dette er formidlet videre til departement, Storting og komiteer.

– Benytt sjansen til å stille i høringer på Stortinget, oppfordret Jørg Eirik Waula som er leder i Kulturvernforbundet. Waula stilte også spørsmålet om kulturvernorganisasjonene bør organiseres på en annen måte,og om arbeidet i større grad skal være prosjektbasert.