Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Nå kan dere besøke Stavneset fyr via den store verdensveven

Stavnes fyrs venner, Stavnesets venner, har fått egen hjemmeside; www.stavneset.no

Her finner dere historikk for fyret og informasjon om styre. Vennene frister med en hyggelig premie

dersom fyret besøkes et visst antall ganger i året. Gå inn på siden og sjekk det ut!