Norges høyeste fyrtårn er 100 år og ble feiret med stor folkefest på Titran på Frøya. Foto: Norsk Fyrforening. Foto: Norsk Fyrforening

Frøya kommune hadde slått på stortromma når hundreårsdagen til Norges høyeste fyrtårn skulle feires. Høydepunktet under markeringen var et besøk ut til jubilanten som Kystverket har rehabilitert i forkant av jubileet.

Folk sluttet opp om markeringen av jubileet til Sletringen fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Nærmere 200 mennesker var møtt frem for å ta del i den offisielle markeringen som var lagt til tettstedet Titran – rett innenfor Sletringen fyr.

Titranulykken

Bakgrunnen for etableringen av  støpejerns tårnet på Sletringen er dyster og tragisk. Historien skriver seg 124 år tilbake i tid – en oktober natt i 1899. Fiskerne var denne dagen dratt ut på Titranhavet for å sikre lokalsamfunnet god fangst. x

Titran-tragedien rammet et helt kystsamfunn. Under den offisielle markeringen ble deler av Titran-spelet oppført. Foto: Norsk Fyrforening

Varselet om uvær hadde ikke nådd frem til Frøya. Fiskerne ble overrasket av nordlig storm med orkan i kastene. Oppisket hav, kraftige regn- og haglbyger førte til en ufattelig tragedie som rammet mange lokalsamfunn i hele midt-Norge. I alt skal 29 båter ha gått ned og 140 personer mistet livet på havet denne natten. Hvorav 32 var fra Frøya.

Deler av Titraspelet som handler om tragedien på havnet, ble vist som en påminnelse om at havet tar og havet gir.

Mange mente det gamle fyret på Sletringen var medvirkende til tragedien i 1899. Foto: Riksarkivet

Etter ulykken ble det hevdet at det gamle fyret på Sletringen var årsak til at mange ikke klarte seg. Fyret ble satt i drift fire uker før tragedien.  Det gamle fyret hadde ikke sektorer som advarte mot farlig farvann inn mot Frøya. Dette ble endret av Fyrvesenet, men kravet om et nytt fyr med kraftigere lys ble fremsatt ved flere anledninger. I 1921 ble lokalbefolkningen hørt, og to år senere ble det nye fyret på Sletringen tent. Og det er dette vi markerer i dag – 100 år senere.

Tankevekkende

– Spillet på kaia ble en sterk og tankevekkende opplevelse for alle som var til stede, og viser hvor viktig det var – og er – med fyrene langs vår langstrakte og værutsatte kyst, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Sammen med faglig rådgiver André Schau og styreleder Sven Gjeruldsen representerte hun Norsk Fyrforening under jubileumsmarkeringene på Titran og Frøya.

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland og faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening.

Ordfører Kristin Furunes Strømskag trakk i sin tale viktigheten av Sletringen fyr for lokalsamfunnet, og hun la også stor vekt på det tette samarbeidet kommunen har hatt med Kystverket og Norsk Fyrforening i forbindelse med Sletringen fyr.

Ordfører Kristin Furnes Strømskag. Foto: Norsk Fyrforening

– Vi håper å få en venneforening på Frøya som kan bidra til å åpne Sletringen fyr for allmennheten. Jeg har stor tro på at det skal lykkes når jeg ser den store oppslutningen om alle arrangementene her, legger Skjæveland til.

Norsk Fyrforenings daglige leder hilser på på Sletringens siste fyrvoktere, Karl Wågø og John Antonsen (til høyre) Foto: Nortsk Fyrforening

Sletringens to siste fyrvoktere John Antonsen og Karl Wågø var til stede og fikk overrakt blomster fra ordføreren.

Rehabilitert

De siste månedene har Kystverket sørget for rehabilitering og restaurering av fyret. – Det er all grunn til å berømme Paal Bjørndal og fasadeentreprenør-firmaet Coating-Service som på vegne av Kystverket, har stått for rehabiliteringen nå i sommer. Nå fremstår fyret som en perle i havgapet, sier faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening. Schau som besøkte Sletringen for første gang i 1989. har gitt faglige råd til Kystverket og vernemyndighetene i forbindelse med arbeidene som er gjort på Sletringen fyr. – Det er blitt utrolig flott på fyret, sier han.

Norsk Fyrforenings styreleder Sven Gjeruldsen. Foto: Henriette Marie Skjæveland

Været

Kysten utenfor Frøya er værutsatt, og det var dessverre ikke mulig å la folk komme i land på fyret som planlagt. – Været kan vi dessverre ikke gjøre noe med, men 150 benyttet muligheten til å få med seg en båttur rundt fyret, sier ordfører Strømskag.

Kystverkets overingeniør Merete Nykrem og seksjonsleder Tatjana Eriksen. Foto: Norsk Fyrforening

Seksjonsleder Tatjana Eriksen fra Kystverket trakk viktigheten av at fyrene også i fremtiden blir tatt vare på og understreket at man er helt avhengig av frivilligheten og venneforeninger for å få dette til. Hennes kollega, Merthe Nykrem har stått som faglig ansvarlig for rehabiliteringen av fyret og fortalte de mange fremmøte om hva som er blitt utført av arbeid på fyrstasjonen.

– Hvert år legges det ned mangfoldige dugnadstimer av frivillige på fyr over hele landet for å ta vare på fyrene langs kysten – slik at de blir tilgjengelige for allmennheten – det være seg på dagstur eller overnattingsbesøk. Det er mitt håp at dere som bor her på Titran og på Frøya støtter opp om Sletringen, slik at det kan bli tilgjengelig for flotte fyropplevelser for allmennheten, sa styreleder Sven Gjeruldsen i sin tale under jubileumsmarkeringen.

Frode Pilskog fra Kystverkmusea. Foto: Norsk Fyrforening

Foredrag

Frode Pilskog fra Kystverkmusea holdt et godt besøkt foredrag om historien til Sletringen på Fiskarheimen, og det var musikalsk konsert i Titram kirke med blant annet søsknene Anders og Julie Kokseth fra Sula.