Norsk Fyrforening deltar på årets Arendalsuke. Daglig leder Henriette Marie Skjæveland er her i samtale med lederen for årets hovedprogramkomite, Harald Stanghelle. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforbund deltar under årets Arendalsuke med daglig leder og flere styremedlemmer.

– Vi er til stede hele uka og håper mange vil stikke innom vår stand. Vi er sentralt plassert ved inngangen til kultur- og rådhuset i Arendal, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Foreningen står på sammen med flere av Kulturvernforbundets medlemsorganisasjoner. Ved siden av å stå på stand vil foreningens representanter være til stede ved flere arrangementer knyttet opp frivillighet, kystkultur og kulturvern. Dett er tredje gang Norsk Fyrforening deltar på Arendalsuka.  – De fleste sentrale samfunnsaktørene er til stede denne uka, og da er det etter vår mening viktig at vi også er til stede. Selv om det er mange politiske partier og frivillige organisasjoner som tilstede i byen, så er det etter styrets mening viktig at Norsk Fyrforening deltar og er synlig i landskapet, legger Skjæveland til.

hovedprogramkomiteen for Arendalsuka