Billedtekst: Riksantikvar Hanna Geiran hadde invitert Norsk Fyrforening til møte, for å bli orientert om det arbeidet som legges ned av frivillig innsats på norske fyr. Her er Riksantikvaren sammen med Norsk Fyrforenings styreleder Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening

Norsk Fyrforening har hatt møte med Riksantikvar Hanna Geiran der situasjonen på norske fyr var et av temaene for møtet. Spørsmålet om hvordan de frivillige og myndighetene kan jobbe sammen var også et emne man var innom i det en time lange møtet.

-Det var et godt møte der Riksantikvar Hanna Geiran viste stor interesse for det arbeidet som daglig legges ned av våre frivillige rundt på fyr langs hele kysten. Vi følte virkelig at Norsk Fyrforening og fyrsaken ble tatt på største alvor, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland.

Med seg i møtet hadde riksantikvaren med seg seksjonssjef Linda Veiby (Kulturminneavdelingen) og seksjonssjef Leidulf Mydland (Samfunnsavdelingen).

Et tema på møtet var hvordan vi begge vi kan samarbeide i fremtiden.  – Vi fikk også gode råd om hvordan vi kan jobbe opp mot vernemyndighetene, fortsetter Skjæveland.

Det er enighet om at Norsk Fyrforening og Riksantikvaren skal ha jevnlig dialog om fyr og foreningens arbeide. – Jeg er godt fornøyd med møtet og ser frem til et konstruktivt samarbeid i tiden som kommer, avslutter Henriette Marie Skjæveland.