I henhold til landsmøtevedtak, så heter foreningen fra og med onsdag 24. august 2022, Norsk Fyrforening.