Norges fiskeri og kysthistorie
Tørking av klippfisk i Selje i Sogn og Fjordane, trolig i 1913–1914. (Foto: Kristoffer Djupedal. Fra bind 3 av bokverket.)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norges fiskeri- og kysthistorie er nå samlet i fem bind. Til sammen tyve årsverk ligger bak det omfattende bokverket.

«Norges fiskeri- og kysthistorie» er den første nasjonale, helhetlige fiskerihistorien som er skrevet. Men verket er ikke bare en framstilling av fiskerienes rolle og betydning i norsk samfunnsutvikling. Det er også blitt en fortelling om kysten og kystsamfunnene, om kystbefolkningens levemåte og kultur. Bokverket ble lansert på fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim 19. August.

Flere tusen år

Handlingen utspiller seg over flere tusen år, langs en 3000 kilometer lang kyst hvor det har vært høstet av en rekke fiskeslag og andre marine ressurser, både til husbruk og for salg. De lokale og regionale tilpasningsformene har vært mange, og de har variert betydelig over tid. Samtidig har det vært viktig å speile de norske utviklingstrekkene mot et bredere europeisk og nordatlantisk bakteppe for å få fram særtrekkene ved den hjemlige tilpasningen.
Bokverket er et samarbeid mellom en rekke institusjoner: Nærings- og fiskeridepartementet, Norges Fiskarlag, Kontaktrådet for fiskeri- og kystmuseene, samt fem vitenskapelige institusjoner: Universitetet i Bergen, Høgskulen i Volda, Universitetet i Nordland, Universitetet i Tromsø og Museum Vest.

25 forfattere

Forfatterne, hele 25 i tallet, er i hovedsak hentet fra disse institusjonene. Bind I, fra de eldste tider til 1720, har vært forankret ved UiN, med Alf Ragnar Nielssen som redaktør. Bind II: 1720-1880, HVo, med Atle Døssland som redaktør. Bind III: 1880-1970, UiB, med Nils Kolle som redaktør. Bind IV: 1970 til i dag, UiT, med Pål Christensen som redaktør. Billedredaktør bind I-IV: Aslak Kristiansen. Museum Vest har vært ansvarlig for bind V, Norsk oppdrettsnærings historie, med Edgar Hovland som redaktør.

Les mer om bokverket her