Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Wikipedia er et oppslagsverk på internett som redigeres av brukerne selv, og er ett av verdens mest brukte nettsteder. I de fleste land finnes Wikipedia på eget språk i tillegg til den engelske utgaven. I Norge er det både en bokmålsvariant og en nynorskvariant av nettleksikonet. Til sammen finnes det rundt 350 000 Wikipedia-artikler på norsk, og Wikipedia er det 8. mest brukte nettsted i Norge.

Både i nynorsk- og bokmålsutgaven av wikipedia finnes flere sider om norske fyr:

Ulf Larsen er en av ildsjelene som jobber frivillig med de norske Wikipedia-sidene. Norsk Fyrhistorisk Forening har fått en forespørsel fra Larsen om våre medlemmer kunne tenke seg å dele sine fyrbilder på Wikipedia. Bilder kan enten lastes opp direkte i Wikepdia eller sendes til info@fyr.no, så videresender vi bildene.

Wikipedia er et frivillig, idealistisk prosjekt for fri kunnskap, som vi i NFHF gjerne støtter opp om.