alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

20. august 2009 inviterte Polarsirkelen friluftsråd til dagsseminar på Træna om mulig videreutvikling av Træna fyr (Træna kommune, Nordland). Deltakere på møtet var blant annet Kystverket Nordland, Træna kommune, Rana Turistforening, Helgeland Regionråd og Helgeland museum, Nesna kystlag og Trænafestivalen.

Træna fyr (på Søholmen) ble opprettet i 1877, og automatisert og avbemannet i 1974. Hovedbygningen er av stein, med rødt jerntårn på toppen. Lyktehuset er fjernet, og sveipet er erstattet med led-lampe.

 Kystverket kan tenke seg å leie ut fyret, og vil kunne bistå med kunn­skaper og arbeidstegninger ved en evt. restaurering.

Træna fyr er et viktig kulturbygg i kommunen og også i Helgelands-regionen. Det er enighet om ønsket om å få ny bruk av fyret, med adgang for allmennheten. En mulighet er utleie etter turisthytteprinsippet, under ledelse av Rana Turistforening.

Turistforeningshytte fra 2013?

Av en artikkel i Rana Blad 21. august 2009 fremgår det at Rana Turistforening ligger an til å overta driften av Træna fyr som turistforeningshytte. For ny bruk av fyret er det også viktig med lokal forankring på Træna, og at lokalbefolkningen trekkes inn. Derfor vil turistforeningen, sammen med kommuneledelsen i Træna, ta initiativ for å etablere et turlag på Træna, som ei undergruppe til Rana Turistforening.

Fyret består av gamle bygninger som krever renovering både inn- og utvendig. Kystverket vil fortsatt stå som eier, og stå for det ytre vedlikeholdet. Innrednings­arbeidet vil utgjøre husleia for fyret. I tillegg til selve fyrtårnet av stål, består fyret av fyrvokterbolig i to etasjer i solid stein, for både fyrvokteren med familie, fyrassistent og reserveassistent. Kaianlegg og båtnaust er det også ved fyret. Ved fyret var det dessuten 20 rorbuer som ble feid på havet under en storm i 1901.

”Det er ikke undertegnet noen avtale ennå. Dette blir en langvarig prosess. Saken skal behandles i Rana Turistforening, men målsettingen er at fyret kan åpnes som turisthytte i 2013 – gjerne før, hvis vi klarer det”, sa lederen for Rana Turistforeing, Robert Bjugn, til Rana Blad i 2009.

I 1913 åpnet Det Helgelandske Dampskibsselskab den første turistruten på Helgeland, hvor blant annet Træna inngikk. Gjenåpning av Træna fyr i 2013 ville være en god markering av hundreårsminnet for turisttrafikken på Helgelandskysten.

Siste: 2. mars 2010 ble det arrangert møte på Træna om mulig ny bruk av Træna fyr. Det er i løpet av vinteren etablert ei lokal gruppe av Rana Turistforening på Træna, med tanke på videre utvikling i saken.