Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Regjeringen vedtok i formiddag justeringer i forskriften om momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Endringene innebærer noe forenkling av forenklet søkemodell. Det foretas ingen endringer i dokumentert søkemodell. Les mer om vedtaket og justeringene her. 

Søknadsskjema for kompensasjon for moms betalt i 2010 vil som tidligere varslet bli lagt ut på Lotteritilsynets hjemmeside (trolig i løpet av mai). Øvrige dokumenter som organisasjonene trenger for å delta i ordningen, ligger allerede tilgjengelig på Lotteritilsynets hjemmeside.

 

Som for søknadsrunden i 2010 gjelder det at NFHFs underforeninger (som Foreningen Agdenes fyr, se bilde) må sende sin søknad til NFHF. Styret i NFHF koordinerer søknadene og sender videre til Lotteritilsynet. Lotteritilsynets tidsfrist 15. august gjelder innsending fra NFHF til tilsynet. Søknadsfristen for innsending av søknad fra underforeningene til NFHF vil bli kunngjort senere.