Tennholmen tankrom2
Tankrommet på Tennholmen. (Foto: Terje Abrahamsen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

asvaer2015Med utv tanker

Åsvær fyrstasjon i 2015 med utvendig tankanlegg. (Foto: Terje Abrahamsen)

AndaNytt tankhus og nymalt

Anda fyrstasjon har fått nytt tankhus. Fyret er også nymalt. (Foto: Terje Abrahamsen)

Det er nye tanker i Nordland! Vi snakker selvsagt om utskifting av dieseltankanlegg på fyrstasjonene.

Tekst: Ola Sendstad

I fire år har Kystverket Nordland bygget om og skiftet ut tankanleggene sine. Alle gamle tanker skal vekk.

– Vi har fått fjernet de gamle utvendige tankene, som hadde tilkobling på undersiden. Dette begynte å bli farlig da både tanker og tilkoblingsrør var gamle og rustne, sier seniorrådgiver og eiendomsforvalter i Kystverket Terje Abrahamsen.

Skomvær, Anda, Kalsholmen, Tennholmen og Åsvær har allerede fått nye tankanlegg. Tankene har kommet innendørs med tett reservoar som skal fange opp eventuelle lekkasjer. Importledningene som fyller tankene er også nye.

Måløy-Skarholmen fyrstasjon skal etter planen få nytt tankanlegg i 2016. Her vil det også komme en større opprusting.