Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Norges Kulturvernforbund er paraplyorganisasjon for de frivillige kulturvernorganisasjonene, hvorav Norsk Fyrhistorisk Forening er en av de 21 medlemsforeningene/-organisasjonene. Vi bringer her et utdrag av månedens nyhetsbrev, med vekt på saker som vi tror interesserer og angår våre medlemmer, venneforeninger, driftere av fyr og andre fyrinteresserte:

Nyhetsbrev, februar 2013

Mars blir en viktig måned for Kulturvernforbundet, først og fremst gleder vi oss å til å treffe mange kulturvernere på Kulturvernkonferansen i Oslo 16. mars. Det blir også spennende med Kulturutredningen 2014 fra Kulturdepartementet og Kulturminnemeldingen fra Miljødepartementet som begge er forventet å komme nå i mars.

Kulturvernkonferansen 16. mars

Det nærmer seg «Kulturvernkonferansen» med god deltagelse fra hele landet, fra Vadsø i nord til Søgne i sør, blir konferansen et viktig møtepunkt for alle kulturverninteresserte. Det er fremdeles mulig å melde seg på. Konferansen er gratis for deltagere fra de frivillige organisasjonene, for andre er konferanseavgiften på 550,-

Velkommen til Kulturvernkonferansen i Oslo Militære Samfund lørdag 16. mars 2013 (kl. 10:00- 16:00)! http://kulturvern.no/konferansen

Forsikringsseminar, tirsdag 19. mars

Kulturvernforbundet inviterer tillitsvalgte og tilsette i medlemsorganisasjoner/en til seminar om forsikring, tirsdag 19. mars kl. 12:00-16:00 i Øvre Slottsgate 2b i Oslo.

Det dukker ofte opp spørsmålet om hvordan vi best skal kunne forsikre våre bygninger, fartøy, kjøretøy, arkiver og alle våre andre objekter. Det kan også være viktig å passe på at all den aktivitet og dugnad vi bedriver også er sikret forsvarlig. På seminaret blir det en bred gjennomgang av utfordringer og muligheter når det gjelder forsikring.

Kontakt Jan Solberg (jan.solberg@kulturvern.no«>jan.solberg@kulturvern.no) for mer informasjon og påmelding.

Kulturminnedagen 2013

Kulturminnedagene vil i 2013 for andre år gå over flere dager, fra søndag 8. til søndag 15. september. Tema for kulturminnedagene er: Historiens kvinner og menn – deltagelse, fellesskap og handling. Invitasjon blir sendt ut i månedsskifter mars/april.

Neste møte i Kontaktforum for Kulturminnedagene blir mandag 29. april 2013 i Øvre Slottsgate 2b, Oslo.

Husk Minneinnsamlingen: «Mange stemmer fra levde liv»

For fjerde gang blir det sett i gang innsamling av minner, opplevelser og erfaringer. De som er født før 1950 er invitert til å fortelle om livet sitt i aksjonen «Mange stemmer fra levde liv».

I prosjektet samarbeider Landslaget for lokalhistorie med: DIS-Norge, Institutt for historie og klassiske fag, NTNU Institutt for kulturstudium og orientalske språk, UiO, Norsk Etnologisk Gransking, Norsk folkeminnelag og Norsk lokalhistorisk institutt.

Minneinnsamlingen: http://historielag.blogspot.no/p/ny-minneinnsamling.html

Ymse nytt fra organisasjonen

Landslaget for lokal- og privatarkiv: Privatarkivkonferanse i juni

Landslaget for lokal- og privatarkiv sammen med Norsk Kulturråd og Riksarkivet inviterer til privatarkivkonferanse. Konferansen finner sted i Sandefjord 3. – 4. juni. Konferansen vil blant annet ta opp temaene kystkultur og arkivpolitikk.

Mer informasjon kommer på hjemmesidene til Landslaget for lokal- og privatarkiv, http://llp.no

Norges Metallsøkerforening: En filmsmakebit.

Norges metallsøkerforening har laget en film om hva de arbeider for og lagt den ut på You Tube:

http://youtu.be/XgOCfamMcDA