Den utvendige rehabiliteringen av Ytterøyane fyrstasjon er i full gang. Foto: norsk Fyrforening

I forbindelse med rehabiliteringsarbeidene og montering av solceller på Ytterøyane fyr, arbeides det parallelt med løsninger for ny bruk av den fredede fyrstasjonen vest for Florø.

– Fasadeentreprenør-firmaet Coating-Service er full gang med utvendig rehabilitering av fyret, men vi håper Kystverket finner penger til rehabilitering innendørs neste år, sier Stein Malkenes. Han er leid inn av Kinn kommune som rådgiver for se på hvilke muligheter man har for fremtidig bruk av Ytterøyane. Malkenes har tidligere vært styreleder i Norsk Fyrforening.

Vest i havet

En av mulighetene han ser på er å få etablert en venneforening for fyret langt vest i havgapet. – Det ligger noe frem i tid. Vi er nødt til å få en leieavtale med Kystverket og så må vi få på plass avtale med miljømyndighetene, sier han.

Fasadene på bolighuset på Ytterøyane fyr blir rehabilitert i høst. Foto: Norsk Fyrforening

Den utvendige rehabiliteringen av bolighuset er i full gang. Fasadeplater byttes ut. Det skal settes nye vinduer og taket skal repareres. I tillegg til malingsarbeider.

Solcelledrift

Ved siden av rehabilitering av boligmassen så er Kystverket i gang med å montere 64 solcellepanel kombinert med et aggregat og batteribank, på Ytterøyane. Dette for å sikre fremtidens energibehov på fyrstasjonen. Da Ytterøyane ble fraflyttet i 2004 ble dieselaggregatet stengt ned, og siden har det ikke vært strøm eller varme i huset. Selve fyrlykta har vært drevet av et mindre solcelleanlegg.

Fyrstasjonen på Ytterøyane ble etablert i 1881. – Linseapparatet står intakt  – et 3. ordens lynblink apparat. Fra 2004 er det montert en led lampe lyktehuset på toppen av linseapparatet, opplyser faglig rådgiver André Schau i Norsk Fyrforening.

Drøm

Arbeidet med boligen skal være ferdig i løpet av november. Den store drømmen til Stein Malkenes er å få et levende fyr med en aktiv venneforening.

Stein Malkenes arbeider for ny bruk av Ytterøyane fyr. Foto: Norsk Fyrforening 

– Om et år eller to så kan vi utvikle innhold og se på den fremtidige organiseringen av bruken av fyret. Ettersom Ytterøyane fyr ligger i et naturreservat vil bruken måtte skje i et samarbeid med Statsforvalteren. Vi må lage en modell som tar vare på bygningsmassen og tilrettelegging for allmennheten, samtidig som vi tar hensyn naturen. Dette er viktig for Kinn kommune som jobber godt sammen med Kystverket, sier Stein Malkenes. Han prøver å skape blest om Ytterøyane for å få med seg engasjerte folk på dette prosjektet. –  Samtidig må vi ha respekt for naturen og de avgrensingene som ligger der. Jeg har virkelig tro på at vi skal lykkes med dette, sier han.