Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Tidens tegn kunne onsdag fortelle at «et nes og en fyrlykt skal heretter begge lyde navnet Rogntangan».

I følge avisen har «Statens kartverk avslått forslaget om navnet Rognannes.

Saken har vært på høring i Aure kommune og hos Kystverket. Språkrådets stedsnavntjeneste er også konsultert, melder Aure kommune. Vedtaket hos Kystverket er som følger: «Navnet på neset får vedtatt skrivemåten Rogntangan. Navnet på fyrlykta får vedtatt den samme skrivemåten: Rogntangan.»

Denne navnesaken i Aure ble aktuell fordi navnet på fyrlykta, Rognannes, ikkje hører hjemme på stedet. Lokalkjente folk forteller at Rogntangan er det rette navnet på neset. Det var dermed Aure kommunes ønske at navnet på neset og fyrlykta skulle være Rogntangan – og slik ble det. Dermed har fyrlykt nummer 3895 fått et nytt navn.

I uoverskuelig framtid skal sjøfarende få hjelp på havet av Rogntangan fyrlykt».