Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Det nye styret i Norsk Fyrhistorisk Forening har god kontinuitet fra det gamle og ser framover på nye oppgaver.

Tekst: Ola Sendstad

Valgkomitéens innstilling til styret ble vedtatt av landsmøtet på Hitra. Styremedlemmene Marianne Johnsen og André Schau og varamedlem Svein-Harald Eliassen var på valg og stilte til gjenvalg. På valg var også styreleder Tormod Steen som etter seks år i styret hadde bedt om avløsning. Heidi Eikremsvik som har sittet som nestleder siden 2018 var innstilt til og ble valgt som ny styreleder fram til 2021.

Heidi er fra Sula ved Ålesund. Hun er journalist og forfatter, og har blant annet skrevet boka Fyrfolk, utgitt i 2006. Siden 2011 har hun vært engasjert i Venelaget for Leirvik fyr. Hun har god erfaring fra Norsk Fyrhistorisk Forening og var styremedlem også i perioden 2011-2014. Med Heidi som ny styreleder trer styremedlem Henriette Skjæveland inn i rollen som ny nestleder.

Eneste nye i styret er Per Roger Lauritzen som ble valgt som styremedlem til 2020. Han er allikevel på ingen måte ny i foreningen. Han har vært medlem fra 2003 og har sittet som foreningens representant i nasjonal Kystledgruppe. Han har skrevet flere bøker vedrørende kysten og kystliv, blant annet boka «Norske fyrstasjoner» som snart går i trykken. Per Roger er ansatt i NAF som redaktør for veibok, turbøker og reiseplanleggeren naf.no.

Forøvrig består styret av kasserer Jostein Korsnes og varamedlem Inge Westad, som begge ble valgt til 2020 på landsmøtet i 2018.

Som ny styreleder hilser Heidi Eikremsvik til alle medlemmene og forteller at det gir enorm motivasjon å tenke på de mange vennelagene rundt om på fyrene som bruker av fritida si til å ta vare på dem.

HER kan du lese mer om alle styremedlemmene i Norsk Fyrhistorisk Forening.