alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

I et brev til Finnmark Fylkeskommune, Nordkapp kommune og Direktoratet for Naturforvaltning ber Kystverket partene vurdere offentlig eierskap av Helnes fyr.I 2005 overtok Nordkapp kommune fyrstasjonen fra Kystverket og solgte stasjonen videre til Destinasjon 71° Nord. Nå har selskapet lagt Helnes fyr ut for salg.

I 2004 og 2005 solgte Kystverket en rekke fyrstasjoner og det var mange offentlige aktører som overtok disse fyrene. Nå ber Kystverket om at det blir sett på hva offentlig eierskap vil bety for regionen.

Helnes fyr ligger på den nordøstlige delen av Magerøya og ble etablert i 1908 og ødelagt av tyskerne i 1943. Gjenoppbyggingen startet i 1946. Eiendommen er på 78 000 kvadratmeter og innholder 5 bygninger og et stort båtnaust. (Kilde: Radio Nordkapp)