Marianne Johnsen. Hestskjær fyrstasjon.
Hestskjær fyr. Foto: Marianne Johnsen.

I disse dager har Kystverket leid inn en entreprenør til rivningsarbeider inne i det gamle fyret. Venneforeningen har utført et omfattende ryddings-og rivningsarbeid, men nå for de hjelp. Gjennoppbyggingen er nå satt litt på vent.

I oktober 2021 ble fyrene stengt for vinteren, da var alt tørt og fint. Bare noen rom gjensto for fjerning av våte og fuktige materialer. På en befaring i mars, sammen med Kystverket og fagkyndige, ble det oppdaget mye fukt i konstruksjonene og bygget var fuktig og vått innvendig.

Gulvet revet mellom stua og opp til soverommet i etasjen over.. Det var leire imellom gulvåsene, og dette ble båret ut.

Kystverket besluttet derfor at foreningen skulle få faghjelp til rivningsarbeider, fukt-eliminering og rettledning til videre oppbygging. 

I dag er dette rivningsarbeidet i full gang og foreningen bidrar med fjerning av materialene. Kystverket kjører varme i etasjene for å tørke opp, og sørger for ilandføring av utrevet materiell. Etter hvert vil en da få se om denne fukten kommer fra en eventuell taklekkasje.

Venneforeningen ser fram til videre samarbeid med Kystverket og at de planlegger sjøkabel til fyret. Fyrene vil da får permanent varmetilførsel, noe som gjør at forfallet stopper opp, sier dugnadsgjengen i Hestskjærets venner

«Nyfyret» har nå fått tre nye vinduer som kan åpnes. Dette gjør at vi kan få lufte ut når vi er der, og to nye er under bestilling til det gammelfyret. 
Vi er evig takknemlig for alt det Kystverket bidrar med, sier Wenche Hoel 

Pakking av materialer i storsekker, klar for henting

Fakta: Hestskjær fyr består at to fyr-bygg. Ett fra 1879 og «nyfyret» fra 1960.Hestskjærets venner ble stiftet i 2016, men først i 2019 fikk venneforeningen leieavtale med Kystverket. Venneforeningen var landets første fyrforening uten tilgang til et fyr.I perioden uten fyr, hadde de kystkulturkvelder for unge og gamle, og samlet inn historien fra fyret. Intervjuet livsvitner mm.  Dette har de fortsatt med.

I 2021 fikk de Folkehelseprisen, fra Nasjonalforeningen i folkehelse avd. Møre og Romsdal for sitt arbeid med å skape aktivitet for gamle og unge på land og til havs.

Fyret er i år stengt for publikum.