Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Firmaet Marine Harvest Norge AS har søkt Ørland kommune om utbygging av oppdrettsanlegg ved Kjeungskjær fyr. Marine Harvest er etter sigende verdens ledende selskap innenfor sjømat, og verdens største produsent av oppdrettslaks.

 

Det planlagte anlegget skal, etter den informasjonen som er gitt, ligge like ved fyret. Det planlegges et overflateareal på om lag 360 x 60 meter, med en sikkerhetssone på 100 meter rundt dette. 6 mærer skal plasseres i dette feltet.

 

Planene har skapt uro innenfor Kjeungen kystlag, som blant annet driver utleie av Kjeungskjær fyr. Laget frykter at fiskeoppdrett i nærheten vil hindre fri ferdsel, dykking og fisking i området. Støy og lys fra anlegget vil også være en stress­faktor for dem som søker rekreasjon på fyret. Kystlaget har derfor lansert en underskriftskampanje mot anlegget, i samarbeid med andre organisasjoner i området.