BremsteinenRiksantikvaren
Bremstein fyr (Foto: Riksantikvaren)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter mange år i uvisse kan venneforeningen for Bremstein fyr (Vega kommune, Nordland) glede seg over framgang og medvind. Foreningen inngikk i 2010 avtale med Kystverket om leie av fyrvokterboligen i ti år. Avtalen har ført til at restaureringsprosjektet for fyret i 2012 har mottatt god støtte, gjennom spleiselag mellom offentlige og private instanser. Arbeid på tak og vegger begynner i sommer, og vil pågå så langt utover høsten som været tillater.
Les mer om Bremstein fyr, historien og planene for ny bruk her.