Kystverkmueseas M/T "Gamle Oksøy" skal på tokt i Skagerrak og Kattegat. Det blir flere strandhugg ved fyr i Danmark og Sverige. Foto: Norsk Fyrforening

Støtteforeningen Hirtshals Fyr på den danske vestkysten, legger opp til et omfattende program når Kystverkmuseas M/T «Gamle Oksøy» legger til kai i fergebyen. Skipet er på tokt til fyr langs Skagerrak og Kattegat.

– Vi ser frem til å ta imot våre norske venner, forteller formann Peter Jensen i Støtteforeningen Hirtshals fyr.

Jensen arbeider for på sikt, å få dannet en nasjonal fyrforening i Danmark. Han er også opptatt av nordisk samarbeid – noe som har resultert i en vennskapsavtale mellom Hirtshals fyr og Ytre Møkkalasset fyr utenfor Tvedestrand.

To uker

M/T «Gamle Oksøy» skal etter planen være to uker i danske og svenske farvann, og skal gjøre flere strandhugg ved fyrstasjoner som har betydning for skipstrafikken i «trekanten» Norge, Sverige og Danmark. – Hensikten med toktet er å lage en bok som viser hvordan norsk, dansk og svensk fyrhistorie henger sammen. Boka skal også presentere mange av de de flotte fyrstasjonene som er interessante turmål for stadig flere besøkende. Kystverkmusea ønsker dessuten å presentere et prosjekt om en europeisk fyrrute som de arbeider der målet er å bli godkjent av Europarådet, sier direktør Espen Frøysland ved Kystverkmusea.

Hirtshals fyr – som er vennskapsfyr med Ytre Møkkalasset fyr – er første stopp under M/T «Gamle Oksøy»s sommerseilas. Foto: Norsk Fyrforening

Boka skal skrives av Norsk Fyrforenings æresmedlem Jo van der Eynden og tidligere styremedlem Per Roger Lauritzen.

Toktet starter i Kristiansand og går først til Hirtshals – deretter går skipet til Marstrand på svenskekysten og følger denne ned gjennom Øresund, før skipet fortsetter rundt Sjælland og langs østkysten av Danmark til Skagen.

– Det er lagt opp til flere stopp med arrangementer underveis, blant annet i Helsingør, Korsør, Skagen og Hanstholm – før skipet returnerer til Kristiansand.