ListaEdvinTonnessen09
Pilotprosjekt på Lista fyr (Foto: Edvin Tønnesen)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket skal utbedre fyrtårnet på Lista fyrstasjon etter mange år med fukt- og muggskader. Prosjektet er i utredningsfasen, og Kystverket håper å ta fatt på oppussingsarbeidet i 2016.

Tekst: Ingrid Eitrem

 

Fyrtårnet på Lista har hatt mugg- og fuktskader i de siste årene. For noen år tilbake ble innsiden av fyrtårnet malt. Malingen var ikke tilpasset fyrtårnet, og dette forverret fuktproblematikken som i senere år dannet muggskader på veggen inne i tårnet.

 I utredningsfasen

To representanter fra Kystverket og en fagkyndig rådgiver som er spesialist på mugg- og fuktskader undersøker nå hvilke arbeidsmetodikk og type materialer som skal brukes for å utbedre skadene i fyrtårnet.

Lista fyr inne

Skader (Foto: Kystverket)

– Arbeidet på Lista fyr er ikke gjort i en håndvending, og vi har ennå ikke avklart hvilke materialer som kan brukes for å utbedre feilene, forteller overingeniør Belinda Pedersen i Kystverket.

Det er et stort problem at fuger har smuldret opp.

– I tidligere vedlikeholdsarbeid har akrylfuging blitt brukt for å tette igjen sprekker og løsnet fugemasse, men denne type materiale  gjør at fukt som trengte inn forble inne i ”værhuden” av fyrtårnet, sier Pedersen.

Pilotprosjekt

Etter sommeren vil Kystverket starte med et pilotprosjekt hvor de benytter et mindre felt på utsiden av fyret for å se på ulike arbeidsmetodikker for fjerning av eksisterende fugemasse uten å skade granittblokkene. Det er først og fremst påtenkt å fjerne minimum 2 cm av fugemassen, og fuge på nytt med en mer egnet fugemasse.
Kystverket Sørøst har søkt om midler til utbedring av fyrtårnet, og de håper å kunne starte opp med arbeidet i 2016.