Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Sommeren er høysesong for gjester på fyrene. Mellom sesongene arbeider fyrforvaltere og andre ildsjeler for å legge til rette for de gode besøkene. For Fulehuk fyr (Nøtterøy kommune, Vestfold) er planer og søknader klare: nye toaletter med avløp for oppkvernet avfall til 30 meters dyp. Et anlegg for fortøyning og ilandstigning fra båter er allerede på plass, og har vist seg å bestå vind- og bølgehøydetester med glans. Les mer om tiltakene her.

 

Fulehuk fyr ble tent 1. november 1821, og avbemannet i 1989. Hollenderbåen lykt har erstattet lyset fra tårnet. Fyrstasjonen eies av Nøtterøy kommune, og forvaltes av Stiftelsen Fulehuk Fyr, med Foreningen Fulehuks Venner som driftere. Fyrstasjonen er en del av Kystled-tilbudet.