Lørdag 11. juni åpner det en spennende utstilling om polarfareren Theodor Claudius Jacobsen (1855-1933) på Obrestad fyr, der polfareren var fyrvokter i 20 år. Utstillingen står gjennom hele sommeren frem til 4. september, så det vil være gode muligheter for å besøke jær-fyret og få med seg den fascinerende historien til fyrvokter Jacobsen.

Selve åpningen står direktør Geir Kløver ved Frammuseet i Oslo for. Under den høytidelige åpningsseremonien så vil et av polarfarer og fyrvokter Jacobsens oldebarn, Aase Falck, holde en innledning om sin forfar. Senere på åpningsdagen holder direktør Kløver foredrag om Fridtjof Nansen og mannskapet på hans første ferd med polarskuta «Fram» som foregikk i tiden 1893-96.

For barna

-Åpningsdagen er Kystens dag, og vil sørge for spennende aktiviteter for barn og voksne gjennom hele dagen, forteller utstillingskonsulent Ingunn Nord-Varhaug ved Hå gamle prestegård til fyr.no.

Skrytepave

«Jacobsen skryter noget, men er i særlig grad uforfærdet». Dette skrev overrettssakfører D. Mack i telegram til Fridtjof Nansen i forbindelse med rekruttering av mannskap til Nansens første polferd med «Fram».  Mannen Mack beskrev var Theodor Claudius Jacobsen som etter polferden ble ansatt som fyrmester på Obrestad fyr i 1897.  En jobb han hadde til 1917.

-I tillegg til å være ein sterk meningsbryter som fyrvokter på Obrestad, gjorde Jacobsen seg òg bemerket som en del av den nasjonale historien med sin deltakelse på den første Framferden til Nansen.

Jacobsen er en av de mest fargerike fyrvokterene som har vært på Obrestad fyr. Som fyrmester ble han òg lagt merke til nasjonalt,  i hyppig dialog med det statlige fyrdirektoratet, forteller Nord-Varhaug. 

Han kunne uttrykke seg både heftig og indignert. Målet hans var å skaffe seg nok midler og utstyr for å gjøre en god jobb på fyret og for, på lengre sikt å betre kårene til fyrvokterene.

Direkte frå polisen

Theodor Claudius Jacobsen kom til Obrestad med familien i 1897, mer eller mindre direkte fra «Fram». Familien var foruten han selv, kona Inga Regine, datteren Ragnhild Ambrosia og svigermor Rønnaug.

Etter 20 år på fyret sier han opp posten på grunn av uenighet om bemanning i forbindelse med installasjon av tåkelur. 

-Jacobsen satt sitt preg på fyret i denne tidlige perioden. Blant annet så fikk han bygget hengebroen over Håelva, og han ivret for å få i gang en landpostbodrute ut til Obrestad fyr og Hå prestegard, og han var i disputt med presten om rettigheter til tare, avslutter Ingunn Nord-Varhaug. 

Utstillingen varer fra 11. juni til 4. september 2022

Obrestad fyr med Theodor C. Jacobsen

Obrestad fyr/Hå gamle prestegard

www.hagamleprestegard.no