Jo van der Eynden , Øivind Berg og Øystein Paulsens flotte bok er gitt ut av Cappelen Damm.

Fantastiske bilder frister leseren, og så blir man revet med av spennende fyrhistorie og beretninger om kulturminnevern i praksis. Både fortidens og dagens fyrfolk står i fokus.

Jo van der Eynden og Øyvind Berg har skrevet boken, og den er rikt illustrert med Øystein Paulsens bilder. I sin egen omtale ytrer de et ydmykt ønske: «Vi håper denne boka vil inspirere mange til å utforske Sørlandets utposter både i fortid, nåtid og framtid.»

Fyrbesøk er en flott ramme for å oppleve kystnatur og kystkultur. Det sosiale livet på fyrene, både historisk og i dag, er viet langt større plass enn i tidligere fyrbøker. «Det er flott at de fanger opp menneskene, og ikke bare det tekniske, historiske og arkitektoniske», uttalte Henriette M. Skjæveland, leder i NFHF, til lokalavisen Lister.

Boken er dedikert til dem som ivaretar fyrene og åpner dem for allmennheten. Lanseringen på Lindesnes fyr 19. juli bidro til å styrke dette nettverket av fyrentusiaster. Kystverket, venneforeninger og NFHF var blant de inviterte.

Forfatterne Jo van der Eynden og Øivind Berg, fotograf Øystein Paulsen og styreleder i NFHF Henriette Skjæveland.