Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

 

MAGAPLASK FOR MOMSKOMPENSASJON TIL FRIVILLIGE

I 2009 gikk flaggene til topp i frivilligheten da regjeringen lovet organisasjonene full moms-kompensasjon innen 2014. I statsbudsjettet for 2012 legges det ikke opp til reell økning i ordningen. Framtiden for momskompensasjonen for frivillige organisasjoner er dermed uviss, bare to år etter at regjeringen lanserte ordningen.

– I 2009 lovet regjeringen organisasjonene full momskompensasjon innen 2014. Nå frykter vi for at de frivillige må ta momsregninga selv også i framtiden, sier Birgitte Brekke generalsekretær i Frivillighet Norge.

– Mangelen på opptrapping får alvorlige konsekvenser for mange frivillige organisasjoner, ikke minst de små, som har innrettet seg etter regjeringens løfte om trinnvis økning opp til 1,2 mrd kr i 2014, forsetter Brekke.

– Momskompenasjonsordningen burde ikke vært avhengig av at det settes av penger i statsbudsjettet hvert år. Den burde vært styrt av de frivillige organisasjonenes momsutgifter slik, frivilligheten og flere på Stortinget har påpekt, avslutter generalsekretær Birgitte Brekke.

Fakta om momskompensasjon for frivillige organisasjoner

 

·         I motsetning til næringslivet og kommunale tjenester belastes frivillige organisasjoner med moms på innkjøp av varer og tjenester.

 

·         Regjeringen lovet i 2009 å sette av en årlig pott for å kompensere for dette. Potten er i 2011 rundt 600 mill, og regjeringen har lovet opptrapping til 1,2 mrd innen 2014.

 

·         Frivillighet Norges mål er at organisasjonene skal slippe momsbelastningen og få refundert krone for krone det som betales i moms. Med årets statsbudsjett stanser opptrappingen, og regjeringens løfte om ordningens framtid trekkes i tvil.