Prinsesse Astrid, fru Ferner besøkte Filtvet Fyr og fikk omvisning på fyret ved innløpet til indre Oslofjord. Foto Norsk Fyrforening

Filtvet Fyrs Venner fikk nylig et celebert besøk til Filtet Fyr. Venneforeningen kunne ønske Prinsesse Astrid, fru Ferner velkommen til et privat besøk i nydelig forsommer vær.

Styreleder Kari Skive Stuvøy orienterte den 91 år gamle Prinsessen om venneforeningen og det dugnadsarbeidet som legges ned hvert eneste år for å kunne holde fyret åpent for allmennheten. Stuvøy kunne fortelle at venneforeningen helgens som var, åpnet årets sommerutstilling i fyret.

Kari Skive Stuvøy, Knut Arne Ekern og Kari Hauge Filtvet Fyrs Venner var vertskap da Kongens søster, Prinsesse Astrid, fru Ferner besøkte Filtvet Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Gjestgiveri

Etter Stuvøys orientering ble Prinsessen ledsaget inn i fyret der styremedlem Knut-Arne Ekern fortalte om fyrets historie fra den første fyrlykta ble tent 1. september 1840 i gavlen på gjestgiver og garver Jens Heklebergs garveri og frem til i dag der Filtvet Fyrs Venner står for driften. Selve fyrbygget ble solgt fra Kystverket til daværende Hurum kommune – i dag Asker kommune.

Tårnklokka

Ekern kunne videre fortelle Prinsesse Astrid at havnevesenet i daværende Christiania kjøpte en større eiendom i den hensikt å erstatte den første fyrlykta med en permanent fyrbygning som sto ferdig i 1877.

Med utsikt til den tette skipstrafikken i Oslofjorden viste Ekern prinsessen hvor loddene til tårnklokka hadde gått gjennom fyrets etasjer.

Filtvet fyr har fått beholde både linse og klippapparatet som kan kjøres ved spesielle anledninger, men selv lyset er nå flyttet ut på en søyle utenfor lyktehuset.

Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening i samtale med Prinsesse Astrid om dugnadsinnsatsen som legges ned hver eneste dag på norske fyrstasjoner. Foto: Norsk Fyrforening

Dugnadsånd

Daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening berømmet Filtvet Fyrs Venners dugnadsinnsats på fyret, da hun ga Prinsesse Astrid en orientering om foreningen og den arbeid for bevaring og ny bruk norske fyrstasjoner. Skjæveland fortalte også om det frivillige engasjementet som daglig legges ned av venneforeningens medlemmer over hele landet. I samtalen med Prinsesse Astrid kom de to innpå den betydningen som kvinnene har hatt opp gjennom årene på mange av familiefyrene som lå langt til havs.

Norsk Fyrforenings daglige leder, Henriette Marie Skjæveland var invitert av Prinsesse Astrid for å fortelle om norske fyr og fyrsaken da Prinsessen besøkte Filtvet Fyr. Foto: Norsk Fyrforening

Interessert Prinsesse

-Prinsessen viste stor interesse for det arbeid som de frivillige legger ned for å ta vare på fyrene og for fyrsaken. Det er flott at Kongefamiliens eldste medlem i en alder av 91-år legger et privat besøk til et fyr – som Filtvet. Hun er oppriktig opptatt av det innsatsen de frivillige legger ned, sier Henriette Marie Skjæveland.