Lykthus Obrestad
Restaurering av fyrlykta på Obrestad (Foto: Martin Worst)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Styret i Norsk Fyrhistorisk Forening behandlet på styremøtet 08.06.2018 søknader om prosjektstøtte for norske fyr 2018.

Tekst: Ola Sendstad

Med søknader fra 35 fyr om nesten 3 millioner kroner og 400 000,- til utdeling i 2018 ble det en tøff prioritering. Det er gjort en helhetlig vurdering av alle prosjektene med utgangspunkt i tilsendt søknad og utarbeidet veileder for støtteordningen. I tillegg har styret denne gangen prioritert prosjekter som skal gjennomføres i 2018 og valgte å sette et tak på kroner 25 000,- i støtte per prosjekt. 16 prosjekter på 16 fyr har fått tilsagn om støtte. Alle søkere har nå fått informasjon om tildeling eller avslag.

Følgende prosjekter har fått tilsagn om prosjektstøtte for 2018:

 
– Restaurering av betongtrapp på Vibberodden fyr
– Restaurering av gulv på Vardø fyr
– Installering av kondensator på Ulvesund fyr
– Installering av ny solventilator på Søre Katland fyr
– Restaurering av rekkverk på Struten fyr
– Tilbakeføring og restaurering av kran på Slåtterøy fyr
– Utbedring av trapp og sti til Skongenes fyr
– Oppgradering av båten «Ryvingen» for transport til Ryvingen fyr
– Restaurering av fyrlykta på Obrestad fyr
– Bygging av ny pir på Kvitholmen fyr
– Utskifting av ovner på Kjeungskjær fyr
– Skifting av kledning og maling av fyrvokterboligen på Hatholmen fyr
– Bio-toalett på Geitungen fyr
– Destilator/watermaker til Færder fyr
– Reparasjon av vanncisterna på Fulehuk fyr
– Innkjøp av stillas for å kunne gjennomføre utvendig vedlikehold på Bremstein fyr

Styret ser fram til å følge gjennomføringen av alle prosjektene.

Muligheten til utdeling av prosjektstøtte kommer etter en gave til Norsk Fyrhistorisk Forening fra Sparebankstiftelsen DNB. Denne ble tildelt våren 2018 og vil benyttes til utdeling av prosjektmidler til foreningens medlemmer som bedriver vern gjennom bruk av norske fyrstasjoner. Les mer om gaven HER.

Prosjektstøtte 2019

Alle fyrmedlemmer som har prosjekter de ønsker å gjennomføre i 2019 oppfordres til å søke om prosjektstøtte for 2019. Søknadsfrist 1. november 2018. Mer informasjon om dette vil komme over sommeren. Det vil fremdeles være mulig å søke om opptil 100 000,- kroner per prosjekt.
 
Ryvingen

Oppgradering av båten "Ryvingen" for transport til Ryvingen fyr (Foto: Herbjørn Pedersen)

krane Slatteroy

Tilbakeføring og restaurering av kran på Slåtterøy fyr (Foto: Rolf Enoksen)

Rekkverk Struten

Restaurering av rekkverk på Struten fyr (Foto: Eirik Martin)