Songvaardag 2012 m
Stemningsbilde fra Songvårdagen i fjor.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Songvårdagen 29. september er vennelagets andre forsøket på å arrangere fyrhelg på Songvår fyr, forteller Anita Andreassen. For sterk vind, et ikke helt ukjent fenomen rundt fyrene, gjorde at de måtte avlyse arrangementet 18. august.

I en epost til fyr.no forteller Andreassen om opplegget på fyret kommende helg:

– På Songvårdagen vil vi ha fokus på de myke trafikantene i Kystleden. Vi setter garn fredag som vi trekker lørdag og vi vil ro rundt Hellersøy og Songvår dersom vi er heldige med været.Det kan være ganske ok vind og strøm i september også. Felles avgang fra Høllen fredag kl.1700. Med årer og robåt eller med fyrbåten dersom for mye vind. Tenk om vi kan få til et årlig ro- og padletreff hvert år fremover!

Vi har et godt program, med natursti der Asbjørn Lie fra Agder Naturmuseum, søgnebuer Peder Johan Pedersen og Steinar Monsen fra Søgne dykkerklubb kommer. Tema i naturstien blir bergarter, planter og sjøfugler. I tillegg vil det bli fortalt om stasjonens historie og om de mange skipsvrakene som ligger rundt øyen, og om arbeidet i foreningen Songvaar fyrs venner. Det må også nevnes at Songvår fyr er endel av den nasjonale Kystleden.
 
På Songvårdagen blir det også tradisjonen tro salg av «Songvårburger» (fiskeburger) og sveler. Kaffe og gratis saft. Det er muligheter for gratisovernatting til lørdag.

Songvaar fyr 2012

Songvår fyr i Søgne er omgitt av mange venner, og ønsker at flere fyr i Norge blir med og markerer den internasjonale fyrdagen i august hvert år.

Internasjonal fyrdag

I august ville vi også markere den internasjonale fyrdagen, som en av de få fyrforeninger i Norge som gjør dette. Men da dette skjer på en bestemt helg hvert år venter vi med det til neste år. Ideen med å starte foreningen rundt fyret i Søgne var først og fremst å stoppe forfallet ved fyrbygningene, samt lage en stemning i assistentboligen fra 1950 der tiden har stått stille siden siste fyrfamilie dro til land, forteller Anita Andreassen. I dag er stasjonen godt ivaretatt, men forfallet går fort, så en må være på vakt hele tiden.

Foreningen har vært aktiv med å få på plass god økonomi gjennom å holde båtførerkurs, dugnader på kulturarrangement, gjennom støtte fra lokal sparebank og bedrifter, samt stadig økt utleie. Foreningen har derfor fått penger til en god fyrbåt, og verkstedet er godt utrustet. Der kommer stadig flere som vil melde seg inn i foreningen som støttemedlemmer.

Songvårdagen er åpen for alle! Velkommen!