Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Kystverket melder om omfattende skader på flere av Midt-Norges fredete kystkulturminner. Hvis de ikke får penger, kan det ta årevis før de blir gjenopprettet.
De to siste stormene har gått hardt utover Kystverket sine anlegg i Midt-Norge. De har foreløpig ikke fullstendig oversikt over skadene, men frykter det kan komme til å koste over 50 millioner kroner.
– Det vi har registrert av skader hittil, er de som er synlige og ligger nærmest der folk ferdes. Allerede har vi estimert 26 millioner i skadeomfang, men frykter at det kan dobles. Det haster å få på plass midler, slik at skadene ikke blir større, sier regiondirektør Harald Tronstad i Kystverket til NRK.
Skadene omfatter Buholmråsa fyr, Blindheim lykt, ødelagt gangbro i Flåvær, skader på moloanlegg ved Nordøyan og knust naustdør ved Kjeungskjæret fyr. Samtidig er den nyoppussede kaien ved det samme fyret ødelagt.
–Disse kulturminnene er uerstattelige. Vi har nå en dialog med fylkeskonservatoren for å gjøre utbedringer. Kjeungskjæret fyr (bildet) var i meget god stand før stormene og vi har gjort så godt vi kunne med de midlene vi har til rådighet, fortsetter Tronstad.Han sier videre at det haster med å få ordnet opp i skadene for at de frivillige fyrforvalterne ikke skal miste motivasjonen. Han mener at deres innsats har vært helt nødvendig for å drifte fyrene. – Det er mange private som har gjort en kjempeinnsats i mange år som vedlikeholder og drifter fyrtårnene. Vi må sørge for at de ikke mister motet, nå kan dugnadsånden forsvinne i stormen, sier Tronstad.
I over tjue år har Anne Lise Valaas vært med i Kjeungen Kystlag som frivillig jobber med å drifte Kjeungen fyr. Hun er spent på om det kommer penger til reparasjoner.
– Motivasjonen vår har vært ganske bra, men hvis dette haler ut i lang tid, er det klart at det blir mindre. På dugnad har vi i årevis ordnet opp i småting, men stormene har gjort ødeleggelser vi ikke får til å ordne opp i alene. Vi er avhengig av hjelp, sier Valaas.

Se mer her