7 nov 2015 Fyr med netting
Fyret er tildekket for opptørking. (Foto: Marti Worts)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

8 Kjellar for

Kjeller før oppstart av restaurering. (Foto: Martin Worts)

9 kjellar etter CO2 blasing

Kjeller etter innblåsing av CO2. (Foto: Martin Worts)

Kalking arbeid aug 2016

Pågående kalking av fasade. (Foto: Martin Worts)

Arbeidet med restaurering av Obrestad fyr har pågått siden 2014 og vil fortsette til 2018. Mye arbeid har vært gjort i sommer.

Tekst: Martin Worts

Arbeidet på Obrestad er delt i tre faser: granittvegg, reperasjon og ny drenering rundt bygg (2014 -2016), tårnreparasjon og ny drenering (2016-2017) og reparasjon av trapp ved inngang og bygging av nytt overbygd inngangsparti (2016-2018).

Drenering ble gjort rundt granittbygningen i 2014 og den gamle sementen mellom granittblokkene ble fjernet i 2015. For å rense kjelleren ble det brukt karbondioksid. Dette er en ganske ny teknikk som fryser bort uønsket materie som gammel maling og mugg. De siste 7 månedene har bygningen vært pakket i netting for å hindre regn å komme inn og for å la bygningen tørke ut så mye som mulig. I juni satte vi i gang med å bruke den opprinnelige teknikken med kalkmørtel mellom granittsteiner. Dette gjør at bygningen «puster» bedre. Siden 1970-tallet har ødelagt sement fanget inn vann i granittveggene.

Når mørtelen nå har blitt skutt inn mellom granittblokkene, er overflaten deretter belagt med et 6 mm lag av kalkmørtel for å vanntette bygningen. Dette er påført med flere strøk av kalkvask for å ytterligere beskytte bygningen på beste mulig måte. Dermed blir fyret tilbakeført til sin opprinnelige hvite farge.

I 2017 skal vi begynne med å reparere betongtårnet og toppen der selve fyrlyset står. Tårnet ble bygget av tyskerene under 2. verdenskrig som utkikkstårn. Det vil også bli lagt skikkelig drenering fra toppen av tårnet. Inngangspartiet har alltid hatt lekkasjeproblemer på grunn av dårlig feste mellom trapp og bygningsfasade. Det har samlet seg vann her som har rent ned i kjelleren i staden for ut.

Når nytt inngangsparti skal lages ønsker vi å invitere til en arkitektkonkurranse. Da har vi valget mellom å lage noe helt nytt eller bruke den opprinnelige løsningen. Byggningen hadde egentlige et bislag, som ble fjernet på 1960-70 tallet.

Da fyret ble bygd var det innredet som et vanleg hus. Senare ble aggregat og andre apparat installert og fyret ble omgjort til maskinhus for driften. Når restaureringen er ferdig vil vi fortsette med å lage skiftende utstillinger i fyret og samtidig ta vare på hvordan det så ut da dette var et fyr i drift. Vi er i stadig, god dialog med fylkeskommunen og riksantikvaren i forhold til totalløsning for den freda bygningen.

Den totale restaureringen vil gjøre bygningen bedre rustet for det harde klimaet vi har her, og som vi kanskje vil kjenner enda mer på, her på denne utsatte kysten.

Martin Worts er rådgiver for kulturvern i Hå kommune, som eier Obrestad fyr.

HER kan du lese mer om fyrstasjonen.