alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Rødtangen Vel er i gang med restaureringen av Rødtangen klokketårn (Hurum kommune, Buskerud). Stillaset er på plass (bilde: André Schau) og arbeidet skal være ferdig i november.

Rødtangen tåkeklokke ble opprettet i 1903 for å bedre navigasjonsforholdene inn til Svelvik og Drammen. Klokka ble nedlagt i 1938 og erstattet av en nautofon på en trestolpe på samme sted. Klokketårnet ble stående som dagmerke. I 1968 fjernet  Fyrvesenet toppen av tårnet, og klokka med hammer havnet på et lager på Sørlandet. Den nedre delen av tårnet ble kledd med eternitt, og fikk forfalle gjennom mange år. Nautofonen ble nedlagt og fjernet I 1984.

 

Rødtangen Vel, med frivillige entusiaster, tok tak i bygningen i 1996. De fikk da økonomisk støtte til å gjenreise tårnet, etter originaltegninger. Få, om noen, visste på dette tidspunktet hvor klokka befant seg, eller hvor den rettelig hørte hjemme.

 

I 2004 ble det oppdaget store skader på de fire bærestolpene til tårnets øvre del. Det viste seg at det i 1996 var brukt feil type materialer. Rødtangen Vel søkte om økonomisk støtte til reparasjon hos Norsk Kulturminnefond, og fikk 210 000 kr i 2008. Kystverket eide fortsatt tårnet, men ønsket å avhende det. Hurum kom­mune meldte sin interesse, og overdragelsen skjedde i begynnelsen av 2010.

 

Fyrentusiast og medlem av NFHF, André Schau, hadde i mellomtiden sporet opp klokka. Den var forsatt i Kystverkets eie, nå hentet frem fra glemselen og plassert som utsmykning i inngangspartiet til Kystverkets avdeling i Arendal. Rødtangen Vel har søkt om å få tilbakeføre klokka med hammer til tårnet på Rødtangen. Man ønsker å bevare tårnet slik det var, med klokka intakt. I denne saka har Rød­tangen Vel fått full støtte av Norsk Fyrhistorisk Forening. Styret i foreningen har skrevet et brev til Kystverket, der den fortjenstfulle frivillige innsatsen til Rød­tangen Vel for å ta vare på klokketårnet berømmes. Styret fremholder videre at i samsvar med moderne prinsipp innenfor kulturforvaltning bør kulturminner vernes i sine rette omgivelser for å kunne være gode historiske vidnesbyrd, i det miljøet der de hadde sin rette funksjon. Saka er i disse dager til behandling hos Kystverket i Arendal.