Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Entusiaster land og strand rundt gjør en strålende innsats for å ta vare på våre kulturminner. Nå kan du sende inn forslag til Riksantikvarens kulturminnepris.

Riksantikvaren ønsker med kulturminneprisen å hedre det viktige arbeidet som gjøres for godt kulturminnevern i lokalmiljøene. De håper at så mange som mulig vil benytte anledningen til å nominere gode kandidater. Nominasjonsfristen er 30. juni 2014.

Riksantikvarens kulturminnepris deles ut til personer, organisasjoner eller miljøer som har gjort en særlig innsats for:

• Bevaring og/eller restaurering av kulturminner

• Formidling av kulturminner, nasjonalt eller regionalt

• Bruk/gjenbruk og vedlikehold av kulturminner

Prisen består av et kunstverk, diplom og kr. 25.000. Dersom vinneren er en offentlig institusjon, vil pengepremien bli gitt til en frivillig organisasjon eller eier valgt av vinneren.

Klikk her for mer info og søknadsskjema