Rodtangen takeklokke 2013
Kystverket berømmer ildsjelene for deres kamp for denne klokka, og dette har vært utslagsgivende for at den nå vil bli tilbakeført til Nebba på Rødtangen.
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter iherdig innsats fra ivrige ildsjeler gjennom flere år er det nå klart at tåkeklokka som for tida henger ved Kystverkets regionkontor i Arendal får komme hjem til Rødtangen ved innseilingen til Drammensfjorden, forteller en av dem, André Schau til fyr.no.

En splitter ny venneforening for tåkeklokka ble formelt stiftet for tre dager siden, melder nettstedet rødtangen.no.

– Det var virkelig en gledens dag for mange da brevet fra Kystverket kom nå i juli, sier en glad og opprømt Schau. Han har vært en av krumtappene i klokketårnets venner, sammen med Tor Bjørnstad, Ivar Jørstad, Runar Warhuus og Svein Ruud Johansen. Det avgjørende trekket var Svein Ruud Johansens henvendelse til riksantikvar Jørn Holme, som så tok kontakt med kystdirektør Kirsti Slotsvik. Kystverket har lagt merke til det veldige engasjementet rundt Rødtangen tåkeklokke, og dette var en viktig årsak til at forkjemperne til slutt fikk viljen sin, går det fram av Kystverkets brev.

18. juli ble Rødtangen Klokketårns Venner formelt stiftet. Et hovedformål på kort sikt er å formalisere driften som en partner til Hurum kommune, og å bidra til organisering og finansiering av de forestående arbeidene, skriver nettstedet rødtangen.no. Der kan du lese mer om gladsaken og ildsjelene.

Norsk Fyrhistorisk Forening benytter anledningen til å gi ros til ildsjelene rundt Rødtangen tåkeklokke, og gratulerer med gjennomslag for tilbakeføring av klokka.

Historien bak Rødtangen tåkeklokke:

Bakgrunnen var et ønske fra Drammen Havnekommisjon om tåkesignal ved innseilingen til Drammensfjorden grunnet økt skipstrafikk; rutebåter, seilskuter og dampskip; frakt av tømmer fra Drammen by. Rødtangen tåkeklokke en av fem frittstående tåkeklokker i Oslofjorden og den eneste i Buskerud fylke.

1903: Opprettet og tatt i bruk.

Tårnet er ca 10 m høyt og er bygd i sveitserstil. Var drevet mekanisk med urverk og 6 lodd. Urverket måtte sveives opp manuelt etter ca 1 t og 45 min. Var betjent av nærboende tilsynsmann. Var kommunalt eid og driftet av Drammen kommune v/ Drammen havnevesen.

1922: Ble statlig; Overført til Statens Fyrvesen.

1938: Nedlagt.Erstattet av en nautofon (elektrisk tåkelur) på en høy trestolpe ved tårnet.Tårnet og klokka ble opprettholdt inntakt som reserve for nautofonen.

1967: Fyrvesenet fjernet klokka og teknisk utstyr. De rev ned den øvre delen av tårnet seinere samme år. Nedre del ble eternittkledd.

1984: Nautofonen nedlagt og fjernet.

1992: Hytteeiere og beboere vurderer bygget.                                                                                      

1993: ”Klokketårnets Venner” dannet; grunnet lokalt initiativ. Fikk støtte fra Buskerud fylkeskommune.

1996: Restaurert og gjenreist av Klokketårnets Venner etter originaltegninger fra Kystverket.

2006: Oppdaget store vann- og fuktskader i tårnets nedre del.

2007: Befaring med Buskerud fylkeskommune.

2008: Klokketårnets Venner søker- og får støtte fra ”Norsk Kulturminnefond”.

2009: Hurum kommune ønsker eierskap av tårnet.

2010: Klokketårnet overført fra Kystverket Sørøst til Hurum kommune.

2011: Ny totalrestaurering. Utført av lokal bygg- og tømmermester. Stort dugnadsarbeid. Bidrag fra en rekke instanser, bedrifter og enkeltpersoner.

2012: Finansiering fullført. Signert en femårig driftsavtale med Hurum kommune.

2013: Elektrisitet lagt inn i tårnet med hjelp fra Hurum energi. Får låne en nautofon fra Hurum historielag som skal monteres på stolpe ved klokketårnet (slik det var). Forbereder en bildeutstilling i huset av klokketårnets historie og området rundt.

Historikken er utarbeidet av Andre Scháu.

(Klikk på bildene for større visning)

Andre Schau 2013

Drammenseren André Schau har vært en av frontkjemperne i kampen for å få tåkeklokka tilbake.

Rodtangen takeklokke 2013 3

Rødtangen tåkeklokke ble tatt i bruk for 110 år siden, i 1903.

Rodtangen takeklokke 2013 2

Helikopteret fra Torp ble brukt to ganger under restaureringen i 2011, til å heise toppen av klokketårnet fra og til