Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Svensken Oscar Axmon har besøkt Runde fyr, og har latt seg begeistre til å skrive en artikkel som er tatt inn i Svenska Dagbladet. Axmon har intervjuet en representant for Ålesund og Sunnmøre turistforening, som står for utleie av fyret. Han har også snakket med en talsmann for selskapet 62˚ Nord som står bak ny drift på Svinøy. Foruten Runde og Svinøy beretter den svenske fyrvennen om ny bruk ved Kråkenes, Utsira og Kjeungskjær fyr. Vi takker for flott fyrreklame!  

Vi minner om at det er tradisjon blant svenske fyrvenner å dra på fyrsafari i utlandet. Høsten 2009 besøkte en gruppe på 30 personer fra Svenska Fyrsällskapet en rekke fyr på kysten av Sør-Trøndelag (se reisebrevet ”Norsk fyrresa 2009” under Lesestoff <Nytt). Det kan være en tanke å sette sammen lignende ”fyrpakker” for å kunne tilby fyrvenner i inn- og utland.

 

Les Oscar Axmons artikkel her.