Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Runde Miljøsenter får 900 000 kroner over statsbudsjettet i år. Budsjettlekkasjen står Snorre Valen (SV) for. Han er medlem i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget og Herøynytt kan fortelle at pengene skal gå til et informasjons- og opplevelsessenter ved Runde Miljøsenter. Rundeskatten blir en viktig attraksjon, men andre viktige tema som blant annet los- og fyrhistorie skal også få sin plass. For miljøsenteret er det en milepæl å få bevilgning over statsbudsjettet. Målet er å åpne deler av det nye senteret til påske neste år.