Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Saltholmen fyrstasjons venner ble etablerte i 2011, men har «sovet» i påvente av at den lokale seilforeningen og kommunen skulle komme til enighet om området. Nå er det avklart at stedet skal drives som en stiftelse og venneforeningen har våknet! Sist søndag kunne venneforeningen endelig trå til med å skaffe medlemmer og støttetil fyret.

Berit Eide Johnsen, i venneforeningen, er fornøyd med den valgte løsningen og ser frem til å få organisert driften. Hun mener Seilforeningen har gjort en god jobb som har «reddet» Saltholmen for allmennheten. Hun har imidlertid forståelse for at foreningen først og fremst vil konsentrere seg om det sportslige og ser på den løsningen som nå er på plass som veldig god. Nå håper hun mange følger opp og blir aktive eller støttemedlemmer i venneforeningen, og på den måten bidrar til ivaretakelsen av Saltholmen..

Lillesandsposten intervjuet Berit Eide Johnsen i forbindelse med Saltholmens dag, søndag 15.juli:

– Saltholmen skal ikke være byens best bevarte hemmelighet. Tvert imot skal vi jobbe for å gjøre den enda mer tilgjengelig, sier Eide Johnsen. Hun oppfordrer all som vil bidra, tegne medlemsskap eller være støttemedlemmer, til å ta kontakt med venneforeningen ledet av Johannes Myhre Vallesverd.
De fire kunstnerne som stiller ut i sommer var til stede, og grillene ble tent opp, slik at det bare var å ta med seg grillmat.

Berit Eide Johnsen, som er professor i historie, fortalte om stedets spennende historie. Det er kanskje ikke så mange som vet at Hans Nielsen Hauge kom hit da han ble løslatt i 1809. Han kokte salt, noe som var stor mangel under Napoleonskrigen.

For mer informasjon om fyret, se blant annet: http://www.saltholmen.no