Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter årsmøtet i Lillesand seilforening ble det vedtatt å danne en egen venneforening for Saltholmen fyr (Lillesand kommune, Aust-Agder). Foreningens navn skal være ”Foreningen Saltholmen fyrstasjons venner”. 

Den nye foreningen er dannet av entusiaster innenfor seilforeningen, men skal være løsrevet fra denne. Foreningen skal foreløpig være i virksomhet inntil det dannes en stiftelse som skal ta over fyrstasjonen.

 

Saltholmen fyr ble opprettet i 1882, på holmen ved samme navn ved innseilinga til Lillesand. Fyret ble nedlagt i 1952, og den hvite betongbygningen ble solgt til Lillesand Seilforening. Seilforeningen leier ut stedet i sommerhalvåret utenom skoleferien, og benytter for øvrig fyret til sosiale sammenkomster og i forbindelse med seilaser. 

Se mer om Saltholmen her.