alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

NFHF har fått positiv tilbakemelding fra Landslaget for lokalhistorie om bistand til registrering av fyrartikler. I neste nummer (juni) av lagets meldingsblad Lokal­historisk magasin etterlyser vi artikler om fyr og fyrliv. Vi kjenner til flere slike artikler fra lokalhistoriske årbøker og andre bøker med emne fra kystku­lturen. Vi trenger imidlertid hjelp til å få den fulle oversikten.

Oppfordringen gjennom Lokalhistorisk magasin når ut til alle medlemmer av Landslaget for lokalhistorie (LLH). LLH ble stiftet i 1920.  Laget er i dag hovedorganisasjon for 412 historielag, med 83 0000 enkeltmedlemmer. LLH er representert i de fleste av landets kommuner, så mulighetene for å nå ut til fyrvenner – av Glåpen (bildet, Moskenes kommune, Nordland) eller andre fyr – på denne måten burde være gode.