SandvikoddenRiksantikvaren
Sandvikodden fyr er til salgs for 10-15 millioner. (Foto: Riksantikvaren)
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Etter rundt 100 år i den samme familiens eie skal Sandvikodden fyr i Arendal selges. Den historiske eiendommen får en pris på mellom 10 og 15 millioner kroner.

– Dette er en bit av Arendals historie. For oss meglere er det alltid gøy med eiendommer som er litt utenom det vanlige, sier ansvarlig megler Glenn Olsen i Estate Meglerhuset Arendal AS.

Skjærgårdsperle

Sandvikodden fyr ble bygget i 1844, samtidig med Store Torungen fyr og Lille Torungen fyr. Eiendommen er på rundt 1,5 mål, og består av en liten holme, bryggeanlegg, fyrvokterbolig med fyrtårn, nyere fyrlykt, bryggerhus og naust. Bygningene ble fredet i 1997 etter lov om kulturminner, og innsyn fra friområdet få meter unna er begrenset på grunn av et ganske høyt steingjerde.
– I tillegg til at eiendommen har historisk sus, er det en ekte skjærgårdsperle. Det ligger ytterst i Galtesund, med flotte solforhold og utsikt til havet, forteller Olsen til Agderposten.

Stort behov for oppgradering

Fyrstasjonen ble lagt ned i 1934, samtidig som en ny automatisert fyrlykt ble oppført i et nytt tårn ved siden av det opprinnelige fyret. Den driftes av

Sandvigodden fyr foto Dag Terje Filip Endresen CC BY-SA 2.0

Fyrstasjonen er en skjærgårdsperle, men har behov for en del oppgradering. (Foto: Dag Terje Filip Endresen, CC BY-SA 2.0)

Kystverket. Olsen antyder overfor Agderposten at prisnivået vil ligge et sted mellom 10 og 15 millioner kroner. Han tror mange vil være nysgjerrige på objektet, som ifølge megleren har et forholdsvis stort behov for oppgradering og vedlikehold.
– Jeg tror eiendommen vil vekke stor interesse i markedet, både lokalt og utenbys. Det siste ikke minst fordi boplikten snart forsvinner, påpeker Olsen.