Henriette Skjæveland er styreleder i NFHF. Foto: Skibsaksjeselskapet Hesvik, 2021.

Statsbudsjettet viser at støtten til NFHF videreføres med 1,4 millioner i 2022. Vi kan fortsette å trappe opp arbeidet vårt!

“NFHF-innsats over mange år har ført til at vi ser ut til å være fast inne på statsbudsjettet”, sier styreleder Henriette M. Skjæveland. “Det gir oss trygghet fremover.”

I februar 2021 ble vi for første gang tildelt driftsstøtte fra Klima- og miljødepartementet. Siden da har vi jobbet systematisk med å skalere opp aktiviteten vår. Vi har endelig råd til å legge godt til rette for arbeidet i styre og arbeidsgrupper, og økning fra 0,5 til 1,5 stilling betyr mer og bedre arbeid i sekretariatet.

Tilskuddsordningen har som mål å legge til rette for bredt folkelig engasjement innenfor arbeidsområdet vårt og stimulere til aktivitet lokalt, regionalt og nasjonalt. Departementet har tidligere påpekt at driftsmidlene tildeles fordi “Norsk Fyrhistorisk Forening sitt arbeid for bevaring av kulturmiljøet rundt landets gamle fyr er et viktig og allmennyttig arbeid”.