Den verneverdige fyrstasjonen på Skalmen er solgt for 1,2 millioner kroner. Fyret blir privat feriested. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Skalmen fyrstasjon utenfor Smøla er solgt etter en heftig budkrig til eiendomsutvikler Andreas Bjarøy for 1,2 millioner kroner.

– Vi hadde i det lengste håpet at den som kjøpte Skalmen fyr var en frivillig organisasjon slik at det historiske fyret kom allmennheten til gode. Det viktigste er likevel at fyret blir bevart og ikke revet, slik Kystverket hadde planer. Uten lokalt påtrykk støttet av Norsk Fyrforening, så ville nok ikke fyret ha vært reddet. Nå håper jeg at den nye eieren vil ta vare på fyret og la allmennheten få tilgang til Skalmen, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening.

Venneforening reddet fyret

Styreleder Asbjørn Jonassen Dyrnes i Skalmens Venner er skuffet over at Kystverket valgte å selge fyrstasjonen til en privat person. Venneforeningen tilbød seg å overta Skalmen, men Kystverket sa nei til tilbudet. – Hvis det ikke hadde vært for oss så hadde Kystverket måttet bruke flere millioner kroner på rivning av fyrstasjonen. Vi tilbød oss å overta, men de valgte å selge det, sier Dyrnes.

Kjøperen av Skalmen fyr blir eier av 40 mål – idyllisk beliggende men værhardt til. Foto: Frode Pilskog, Kystverkmusea/Viti

Det var flere lokale budgivere på Skalmen, men de nådde ikke opp mot budet fra eiendomsutvikler Andreas Bjarøy  (36)  fra Tolvsrød utenfor Tønsberg.  – Vi vil tilbakeføre fyret til slik det en gang var og kommer til å bruke det som feriested. Hvorvidt vi vil legge opp til at allmenheten kan benytte stedet når vi ikke er der er litt tidlig å si noe om. Det får vi kommer tilbake til, sier Bjarøy.

Eiendomsutvikler Andreas Bjarøy fra Tolvsrød har sammen med sin kone, Mona Kruse Bjarøy, kjøpt Skalmen fyr for 1,2 millioner kroner. Foto: Torstein Gamst/BJARØY-GRUPPEN

Han har kjøpt fyret sammen med kona si, Mona Kruse Bjarøy som er fra Brattværet på Smøla. – Vi har lenge vært på jakt etter et sted ved Brattværet og da vi så at Skalmen fyr var til salgs så bestemte vi oss for å prøve å få kjøpt det. Vi gleder oss å sette i gang og som sagt vi utelukker ikke at det blir muligheter for leie Skalmen fyr når vi ikke er der, sier Andreas Bjarøy.

Kulturminne

– Jeg minner om at Skalmen fyr er et viktig regionalt kystkulturminne som jeg håper den nye eieren vil ta hensyn til. Det er trist at Staten ved Kystverket valgte å selge fyrstasjonen. Det er vårt håp at de nye eierne vil sette fyret i stand slik at kulturminnet blir godt ivaretatt, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening.

– Det er synd Skalmen fyr nå blir privatisert og lite tilgjengelige for allmennheten. Jeg hadde håpet Kystverket hadde solgt til den lokale venneforeningen, sier styreleder Sven Gj. Gjeruldsen i Norsk Fyrforening. Foto: Norsk Fyrforening

Skalmen ble tent i 1907 og var et viktig fyr på grunn av det viktige drivgarnsfisket i havområdet utenfor. Skalmen fyr ble slukket og nedlagt i 2008. 

Fornøyd megler

Eiendomsmegler Morten Boxaspen Høvik er tilfreds med at Skalmen er solgt. – Kystverket har vært opptatt av at kjøperen har en god plan med eiendommen. Alle de fem budgiverne tilfredsstilte kravene som ble stilt til en framtidig kjøper, sier Høvik.

– Når vi bestemte oss for å selge fyrstasjonen for bevaring, så er det selvfølgelig viktig for oss at den som kjøper Skalmen har en god plan for hvordan fyrstasjonen skal tas vare på. Det er altså ikke bare salgssummen som har vært viktig for oss når vi har vurdert budene som kom inn, sier direktør Sven Martin Tønnessen for transport, havn og farled i Kystverket.