Stortingsrepresentant Helge Orten har bragt Skalmen fyr inn på Stortinget og spør fiskeri- og havministeren om han vil la lokale aktører overta fyret. Foto: Stortinget

Skalmen fyrs fremtid har nå havnet på Stortingets bord. Stortingsrepresentant Helge Orten (H) har bedt fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran redegjøre for om lokale aktører kan overta fyret og dermed redde det fra rivning.

Jeg kan ikke se meningen i å rive Skalmen fyr der det finnes lokale aktører som er villige til å overta. Dette er en sak som opprører mange på Smøla. Derfor spør jeg statsråden om han vil vurdere å la lokale aktører overta Skalmen fyr, sier stortingsrepresentant Helge Orten fra Midsund i Romsdal.

Han har fulgt den siste tids debatt omkring det omstridte vedtaket i formannskapet på Smøla der Kystverket får tillatelse til å rive Skalmen fyr. Det er dannet en venneforening på Smøla for fyret, og flere er interessert i å ta vare på fyrstasjonen. Det er derfor av den største interesse å få statsrådens vurderinger av situasjonen på Skalmen fyr og om det er aktuelt å la de lokale aktørene overta, legger Orten til. Han er spent på svaret fra statsråd Skjæran.

Det er flott at spørsmålet om Skalmen fyrs skjebne kommer opp i Stortinget. Vi forventer at statsråden kommer med et klart svar og gir løfte om at fyrstasjonen på Nordmøre kan overtas av lokale aktører, sier styreleder Henriette Marie Skjæveland i Norsk Fyrforening. Foreningen har i lang tid kjempet mot Kystverkets planer om å rive Skalmen fyr.

Vi er glade for at det er kommet en venneforening på plass med fyrentusiaster som ser verdien av Skalmen fyr og som er villige til å gi nytt liv på fyret. Norsk Fyrforening er svært skuffet over at lokalpolitikerne på Smøla ga etter for press, og ikke ser verdien av å ta vare på viktige kystkulturskatter som Skalmen representerer. Det er tap for kultur-Norge hvis fyret blir jevnet med jorden fremholder Skjæveland, og viser til høringsuttalelsen fra Møre og Romsdal fylkeskommune, der man i 2020 på det sterkeste frarådet rivning. Av uttalelsen går det frem at: «Skalmen fyrstasjon er eit verneverdig kulturminne/kulturmiljø som er med i Møre og Romsdal fylkeskommune sin regionale delplan for kulturminne av nasjonal og regional verdi». Skalmen fyrstasjon er et flott nasjonalt kulturminne som fortsatt har en rolle å spille i den lokale kystkulturen, sier Henriette Marie Skjæveland.

Fyret ble anlagt i 1907 og bestod av et laftet bolighus med nok plass for en fyrvokterfamilie og en enslig assistent. Fyrlykten ble plassert i et lite tårn på taket. Et uthus med et lite fjøs, et naust og landing ble også bygget.

Nå har statsråden en unik mulighet til å få Kystverket til å snu, og på den måten kan fiskeriministeren bidra til å redde en viktig del av norsk kystkultur. Det vil være oppsiktsvekkende hvis han lar denne sjansen gå fra seg, avslutter Henriette Marie Skjæveland.

Det er flott at spørsmålet om Skalmen fyrs skjebne kommer opp i Stortinget. Vi forventer at statsråden kommer med et klart svar og gir løfte om at fyrstasjonen på Nordmøre kan overtas av lokale aktører, sier Norsk Fyrforenings styreleder Henriette Marie Skjæveland. Foto: Norsk Fyrforening.