alt
Dette er en arkivert artikkel hentet fra vår gamle hjemmeside. Formateringsfeil kan forekomme.

Ved utløpet fra Skansebassenget og båthavna til Trondhjems Seilforening kneiser et hvitt tårn. Tårnet er nylig oppusset av Trondheim havn. I fyrlista identifiseres dette som nr. 418400, Skansen løp, østre. Noen havnefyr forekommer i fyrbøker og oversikter over større fyr, men de to havnefyrene i Trondheim (også fyr på Lademoloen, fyrlista nr. 416500) har tradisjonelt ikke vært regnet med blant disse, tross sin klassiske fyrfasong.

S/Y Citius passerer havnefyret på veg mot Shetland. En del seilere fra Trondheim og Levanger lar i år vårtoktet gå i vesterveg, og planlegger feiring av 17. mai i vikingenes Hjaltland.