Skatteetaten har godkjent at Norsk Fyrforening omfattes av gavefradragsordningen for frivillige lag og organisasjoner. Det betyr at gaver gitt til Norsk Fyrforening eller til våre medlemsfyr gir rett til skattefradrag for giver.

– Vi er svært glad for at Norsk Fyrforening nå omfattes av gavefradragsordningen. Det betyr at de som gir gaver til et av våre medlemsfyr, kan få skattefradrag – på like linje med gaver til organisasjoner som Røde Kors eller Redningsselskapet, sier daglig leder Henriette Marie Skjæveland.

Ordningen betyr at gaver på minst 500 kroner gir giver rett til fradrag for dette på skatten. Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og forutsetter at de er registrert på bankkontoen til underleddet innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Gaver som mottas etter fristen, blir automatisk inntektsført året etter. For inntektsåret 2023 er det maksimale fradraget for gaver satt til kr. 25 000 per år. Se også informasjon på: Gaver til frivillige organisasjoner – Skatteetaten